Передплати журнал

Електронний облік трудової діяльності: на що звертати увагу роботодавцю


10 червня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 5 лютого 2021 року № 1217-IX (далі — Закон № 1217), який вніс зміни до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)  щодо нових правил обліку трудової діяльності працівника. Із цієї дати запроваджено електронний облік трудової діяльності.
Основна суть змін — переведення обліку трудової діяльності працівника з паперової форми (у трудовій книжці) в електронну — у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (ст. 48 КЗпП).
Що треба враховувати роботодавцю?
Якщо згідно з положеннями статті 24 КЗпП у попередній редакції працівник при укладанні трудового договору був зобов’язаний подати трудову книжку. То нова редакція цієї статті передбачає, що трудова книжка подаватиметься роботодавцю лише у разі її наявності у працівника. Тепер працівник має вибір, що надавати: трудову книжку чи відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Якщо ж особа, яку працевлаштовує роботодавець, вперше приймається на роботу, то такий громадянин має право подати вимогу про оформлення трудової книжки. У такому разі роботодавець оформлює трудову книжку в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу (частина третя ст. 24, частина друга ст. 48 КЗпП).
Саме вимагати, тоді як згідно із частиною третьою статті 48 КЗпП у попередній редакції,  оформлення трудової книжки працівникам, що стають на роботу вперше, було обов’язком роботодавця.
Відтепер роботодавець звільнений від обов’язку зберігання трудової книжки. В новій редакції статті 48 КЗпП зазначається: роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.  Після чого трудова книжка повертатиметься працівнику.
Що робити роботодавцю з трудовими книжками, які зберігаються в нього на  сьогоднішній день?
Відповідно до частини третьої статті 48 КЗпП трудові книжки зберігаються у працівника. Однак це не означає, що після 10 червня всі трудові книжки потрібно видати працівникам.
Законодавцем встановлено, так би мовити, «перехідний період» тривалістю п’ять років, а саме: Розділом ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1217 передбачено, що протягом 5 років після 10.06.2021. Відбуватиметься включення Пенсійним фондом до Реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованною особою. Після завершення цих робіт наявні у роботодавців паперові трудові книжки видаватимуться працівникам на руки особисто під підпис.Також роботодавець буде зобов’язаний видати належно оформлену трудову книжку працівнику, з яким укладено трудовий договір до 10.06.2021 та який звільняється до завершення процедури включення даних з неї до Реєстру застрахованих осіб, у день звільнення. Протягом перехідного періоду можна буде використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.
Які обов’язки роботодавця щодо подання інформацїї з трудових книжок до Пенсійного фонду?
Законодавцем встановлено, що таку інформацію можуть подавати до ПФ як самі фізичні особи — працівники, так і їх роботодавці (якщо на момент подання паперова трудова книжка зберігається у роботодавця).
Якщо працівник делегує повноваження щодо оцифрування документів про трудову діяльність роботодавцю, то такий працівник має надати згоду на обробку персональних даних, яку укладають у довільній формі. Сканована копія цієї згоди є невід’ємною складовою відомостей, які подаються роботодавцем до ПФ.
Подається така інформація через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду у вигляді сканованих або оцифрованих копій трудової книжки, довідок тощо.