...
Реєструйся

ГФС розповіла, як уточнити зобов’язання в рамках податкового компромісу


Уточнення податкового зобов’язання з податку на прибуток в рамках податкового компромісу здійснюють виключно шляхом подання окремої уточнюючої декларації.

Державна фіскальна служба роз’яснила, що відповідно до прикінцевих положень Закону № 63-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу», до затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу платник податків має право подати уточнюючий розрахунок за чинною на момент подачі формою як окремий документ з переліком (описом) операцій, за якими здійснено уточнення показників податкової декларації.

Уточнення податкового зобов’язання з податку на прибуток в рамках податкового компромісу здійснюється виключно шляхом подачі окремої уточнюючої декларації (розрахунку, звіту), а не у складі звітної (звітної нової) декларації.

Для цього платникам податку на прибуток, які готові скористатися податковим компромісом, у заголовній частині форм уточнюючих податкових декларацій (розрахунків, звітів) з цього податку слід під словом «Уточнююча» вказати «Податковий компроміс» і ліворуч від них проставити відмітку, наприклад «X». Така позначка означає, що уточнююча декларація представлена з метою застосування податкового компромісу.

Для звітності, яку подають в електронному варіанті, місце для такої позначки буде передбачено форматами електронних документів звітності, які розробляються відповідно до Формату(стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання.

У випадку, якщо заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток пов’язано зі зміною показників витрат, які відображаються в додатках до декларації, окрему уточнюючу декларацію платники податку подають разом з такими додатками.

Крім того, необхідно надавати у складі уточнюючої податкової декларації в електронній формі перелік (опис) господарських операцій, за якими здійснено уточнення показників, використовуючи рядки електронної форми для вказівки доповнень до податкової декларації, заповнення яких передбачено п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу.

У разі застосування податкового компромісу 5 % від суми заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток повинні відображатися платниками податків в уточнюючій податковій декларації (розрахунку, звіті) у рядках таблиці «Самостійне виправлення помилок».

За матеріалами Юрліги