...
Реєструйся

Хто може очолювати Центр підвищення кваліфікації держслужбовців?


Директор Центру призначається на посаду на підставі результатів конкурсного відбору

Нацдержслужба наказом від 17 квітня 2015 № 81 затвердила Порядок призначення на посаду директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держвлади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Згідно з документом, претендент на посаду директора Центру, як правило, повинен мати вчений ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Директор Центру призначається на посаду засновниками на підставі результатів конкурсного відбору за погодженням з Нацдержслужбою.

Засновники подають на погодження Нацдержслужбі подання щодо кандидата на посаду директора Центру, а також завірені в установленому законодавством порядку копії заяви претендента на зайняття посади; біографічної довідки здобувача; документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації претендента.

Співбесіда з кандидатом на посаду директора Центру проводиться головою Нацдержслужби, заступником голови Нацдержслужби згідно з розподілом функціональних обов’язків, керівником структурного підрозділу з питань професійного навчання держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування Нацдержслужби.

За матеріалами Юрліги