...
Реєструйся

Зміст № 11, 2010


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Євген СОЛОГУБ

Про деякі пільги військовослужбовцям (у запитаннях і відповідях)

Чи надається військовослужбовцеві — батькові дитини відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Чи передбачено чинним законодавством надання військовослужбовцям, які несуть бойове чергування, додаткових щорічних відпусток? Чи застосовуються до військовослужбовців положення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»? Як здійснюється оплата листка непрацездатності військовослужбовцям? Який порядок звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовця у зв’язку з хворобою дитини, що на підставі медичного висновку потребує догляду? Який порядок надання військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України соціальної відпустки за минулі роки? Відповіді на ці запитання знайдете у статті…

Анжеліка ДОМБРУГОВА

Особливості окремих видів трудових договорів. Трудові договори з державними службовцями (Продовження)

Трудові відносини з державними службовцями регулюються трудовим законодавством, але особливості їх праці визначаються також Законом України «Про державну службу». Автор статті розглядає порядок призначення на посаду державних службовців, зокрема і за конкурсом, визначає, які документи при цьому подаються, звертає увагу на особливості припинення трудового договору з цією категорією працівників. У матеріалі наведено відповідні зразки заяв, наказів, записів у трудових книжках.

ТЕСТУВАННЯ

Тест 10 (останній)

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Дмитро СОПІЛЬНЯК, Олександра ШАШКІНА

Установлення ненормованого робочого дня та надання додаткової відпустки за ненормований робочий день інвалідам І і ІІ груп

Оскільки професійні можливості інвалідів обмежені, законодавством установлено для них пільгові умови праці, зокрема, у вигляді спеціального режиму робочого часу, до якого відносять і ненормований робочий день. Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Чи поширюється ця норма на працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня? Яких вимог слід дотримуватися, встановлюючи ненормований робочий день інвалідам? Про це та інше дізнаєтеся зі статті…

ДІЛОВА МОВА

Галина КОШМАНЕНКО

Правопис і відмінювання імен та імен по батькові

На основі історичного досвіду, естетичного відчуття, смаку, національної традиції, найкращих взірців художньої літератури та культурної спадщини інших народів сформувалася уніфікована система написання і вимови імен в українській мові. Під час оформлення документів кадровикові стануть у пригоді правила відмінювання імен та імен по батькові, а також деякі зауваження автора щодо особливостей їх написання.

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Ольга ХАМАЙДЮК

Кадровикам про відрядження

Підприємство скеровує працівника у відрядження. Існує незмінний порядок оформлення службових відряджень. Спершу з’ясуємо, хто має право їхати у відрядження. Затим — як документально оформити відрядження. Це документи, що підтверджують зв’язок відрядження з господарською діяльністю підприємства; документи, які є підставою для видання наказу про відрядження, кошторис витрат на відрядження, посвідчення про відрядження, отримання авансу, подання звіту про відрядження. Детальніше, як підготувати кожен із цих документів, дізнаєтеся, прочитавши статтю.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • З 23 жовтня 1979 року до 3 лютого 1987 року працівник працював в організації, яка провадила експлуатацію, обслуговування і лагодження ліній електропередачі, електромонтером 5-го і 6-го розрядів із ремонту повітряних ліній електропередачі з напругою 35 кВ і вище на висоті понад 5 м. Через отриману 1989 року виробничу травму працівникові установили інвалідність і за висновком ЛТЕК перевели у тій самій організації слюсарем-ремонтником із виконанням робіт поза діючими електроустановками, де він працює і досі. Чи може працівник переоформити пенсію по інвалідності на пільгову пенсію за віком за Списком № 2?

 • Чи обов’язкове підтвердження для Пенсійного фонду стажу роботи за Списками № 1 і № 2, крім трудової книжки, довідками?

 • Чи має право роботодавець відмовити в прийнятті на роботу інвалідові, якщо інвалід відмовляється надати роботодавцеві індивідуальну програму реабілітації? Як (або чим) підтвердити відмову інваліда надати таку програму? Як роботодавець має відстежувати виконання такої програми?

 • У вищому навчальному закладі водієві за запізнення на роботу та самовільне залишення робочого місця без поважних причин оголосили догану. Чи має він право в цьому місяці й надалі на надбавку за складність, напруженість, виконання особливо важливої роботи, за високі досягнення у праці та на премії?

 • Працівника (водія) було звільнено за пунктом 3 статті 36 КЗпП (призов на військову службу), а на його посаду прийнято іншого працівника. Після проходження військової служби працівник хоче повернутися на роботу. На підставі якої статті КЗпП можна звільнити працівника, прийнятого на місце звільненого у зв’язку з призовом на військову службу?

 • Працівника звільнено з роботи 2 жовтня 2006 року. Рішенням суду його поновлено на роботі з дня звільнення на посаді, якої не існує вже понад 2,5 року, але суд цього до уваги не взяв. Установа військова, штати затверджуються Міністерством, тобто увести посаду до штату самостійно установа не може. До того ж така процедура займе два — три місяці, а рішення суду потрібно виконати негайно. За цією посадою на жовтень 2006 року встановлено посадовий оклад у розмірі 492 грн. на місяць. Сьогодні відповідно до наказу Міністерства тарифні розряди встановлюються згідно з переліком посад, однак ця посада в переліку відсутня. Який посадовий оклад треба вказати в наказі про поновлення на роботі?
  За рішенням суду роботодавець зобов’язаний оплатити працівникові час вимушеного прогулу з 2 жовтня 2006 року до 17 березня 2009 року у розмірі середньомісячної заробітної плати. Чи потрібно враховувати при сплаті зазначеної суми індексацію, якщо у рішенні суду про індексацію не йдеться?
  Після видання наказу про поновлення на роботі працівник на роботі не з’являвся і трудову книжку не подав. Як у наказі відобразити дату, коли працівник фактично приступив до роботи? Як оплачувати працівникові його відсутність на роботі у період з часу видання наказу до фактичного виходу його на роботу?

 • Працівники Служби безпеки України на кілька днів припинили роботу складу у зв’язку із проведенням обшуку. При цьому ними пред’явлено дозвіл на обшук. Який наказ має підготувати роботодавець про припинення роботи на певний час і як табелювати в ці дні працівників?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Світлана ЦИМБАЛЮК

Заробітна плата: організаційний механізм формування, структура, характеристика та порядок нарахування окремих виплат. Оплата відпусток (Продовження)

Автор розвиває механізм формування заробітної плати і розглядає на конкретних прикладах пов’язані з нею види оплати за час відпустки. У статті йдеться про оплату відпустки працівників-сумісників, про оплату відпустки у разі підвищення посадових окладів, а також про оплату відпустки у разі відкликання працівника з відпустки. Читачі дізнаються, які є джерела нарахування заробітної плати за час відпустки для оплати відпусток, передбачених законодавством, для оплати інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, для оплати допомоги по вагітності і пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Існують випадки, коли законодавством передбачено грошову компенсацію за невикористані щорічні відпустки. Що це за випадки і за якою формулою визначається кількість днів невикористаної відпустки, як робляться відрахування із заробітної плати за час відпустки — читайте у статті.

Ніна ПІДЛУЖНА

Індексація грошових доходів населення

Нарахування сум індексації грошових доходів населення та їх виплата мають здійснюватися одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078, підлягають індексації.

Обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації здійснюється наростаючим підсумком на основі щомісячних індексів споживчих цін за даними Державного комітету статистики України. Право на проведення індексації настає у разі, коли величина ІСЦ перевищить встановлений поріг індексації (101 %).

У статті наведено приклад обчислення суми індексації грошових доходів за жовтень поточного року.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Ірина МОСТОВА

Психологічний портрет кандидата на роботу: аналіз анкетних даних і автобіографії

Глибоке і всебічне вивчення кандидатів на роботу — не лише передумова якісного виконання ними поставлених завдань, а й забезпечення певної безпеки організації, на роботу в яку претендує кандидат, збереження її конкурентоздатності та ефективної діяльності. Широкі можливості вивчення кандидатів на роботу дає аналіз таких документальних носіїв інформації, як анкета, котра може заповнюватися при прийнятті на роботу, або особовий листок з обліку кадрів та автобіографія. Як створити психологічний портрет кандидата на посаду, користуючись даними автобіографії та анкети про близьких родичів, навчання, трудову діяльність тощо, — дізнаєтеся із матеріалу…

КЛУБ КАДРОВИКА

Уляна ЛИСАК

Корпоративна культура як невід’ємна частина кадрової політики

Що таке корпоративна культура? Це щось таке, чого раніше не було, а з’явилося нещодавно? Чи, може, явище існувало, але без назви і чіткого визначення? Наскільки важлива корпоративна культура? Чи на часі про неї згадувати? Пропонована стаття допоможе розкрити суть цього поняття і, сподіваємося, допоможе зорієнтуватися у цьому питанні, хоча, не дасть відповіді на всі запитання, як створити корпоративну культуру на підприємстві, оскільки поряд зі словом «культура» мусить стояти слово «знання». Де шукати ці знання і що з ними робити далі — ось над чим автор спонукає нас замислитися.

Уляна ЛИСАК

Google — ідеальна компанія для ідеальних працівників, або Дещо про корпоративну культуру

Ґуґл (анл. Google) — це слово в словниках української мови навряд чи знайдете, проте воно увійшло в нашу лексику і впевнено посіло своє місце. А от до словників англійської мови занесене дієслово-неологізм «to google» («ґуґлити»), що використовується для позначення будь-якого пошуку інформації і вживається не лише стосовно Інтернету, а й під час ходіння по бібліотеці. Коли нам потрібна якась інформація, ми звично звертаємося до пошукової системи Google і знаходимо практично все, що шукаємо. Цікава історія виникнення нової технології пошуку. Пропонуємо вам дізнатися, у чому ж секрет стрімкого успіху компанії Google, як вона працює і які 10 золотих правил кадрової політики застосовує.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI (Продовження)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 223» від 14 липня 2010 року № 577

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 27 серпня 2010 року № 770

 • Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Порядку позбавлення трактористів-машиністів права на керування тракторами, комбайнами, іншими самохідними сільськогосподарськими машинами» від 1 квітня 2010 року № 165

 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про надання відпустки у зв’язку з навчанням під час перебування у відпустці для догляду за дитиною» від 27 липня 2010 року № 217/13/116-10

 • Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Щодо обкладення страховими внесками вартості путівок, наданих працівникам за рахунок коштів підприємства» від 9 липня 2010 року № 706-06-2

 • Лист Пенсійного фонду України «Щодо нарахування внесків до пенсійного фонду на суми авторської винагороди» від 28 липня 2010 року № 18241/Я-6

 • Лист Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України «Щодо підготовки водіїв автотранспортних засобів» від 19 лютого 2010 року № 1/12-625, 141/0/15-10/021, 3184/14, 869/05/14

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ