...
Реєструйся

Зміст №7, 2010


№ 07, 2010

Зміст номера

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО

Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (у запитаннях і відповідях) (Продовження)

Однією з підстав для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за статтею 40 КЗпП України є скасування допуску до державної таємниці працівника, якщо виконання покладених на нього обов’язків потребує доступу до державної таємниці. Перш ніж дізнатися, у яких же випадках і у якому порядку установлюється допуск до державної таємниці, дізнаємося, що таке державна таємниця, які є ступені секретності, як здійснюється віднесення інформації до державної таємниці, про строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці. А далі — про те, що ж саме передбачає надання допуску до державної таємниці, які установлено форми допуску до державної таємниці, коли допуск до державної таємниці не надається і коли у наданні допуску до державної таємниці можуть відмовити. Існують і обставини, за яких скасовується цей допуск, у зв’язку з чим припиняється дія трудового договору. Як же вчинити далі з працівником?

Анжеліка ДОМБРУГОВА

Особливості окремих видів трудових договорів

Загальними ознаками трудової діяльності, яка здійснюється на підставі будь-якого виду трудового договору, є:

— юридично несамостійна праця працівника (він має виконувати саме ту роботу, яка є предметом трудового договору, і використовує для цього не власні кошти та засоби виробництва, а ті, що надасть йому роботодавець); — обов’язковість виплати працівникові роботодавцем у встановлені терміни грошової винагороди за виконану роботу (при цьому це може бути як фіксований оклад, так і виплата певної суми відповідно до встановлених погодинних чи відрядних розцінок); — працівник як сторона трудового договору завжди є фізичною особою (на відміну, наприклад, від цивільно-правових договорів підряду чи надання послуг, де обома сторонами договору можуть виступати юридичні особи).

За іншими ж ознаками трудові договори суттєво відрізняються один від одного, подекуди містять протилежні умови та поділяються на види залежно від специфіки їх змісту, порядку укладення, строку дії та інших факторів. Тому кожен вид трудового договору має свої, притаманні лише йому особливості, найхарактерніші з яких і розглядаються у матеріалі.

Сергій МЕЛЬНИК, Валентина КРАСНОБАЄВА

Застосування графіків використання робочого часу при роботі змінами (Закінчення)

Автори, продовжуючи тему попередніх статей, у цьому матеріалі приділяють увагу вимогам і засадам використання графіків робочого часу, таким як вид виконуваної роботи, фізичні або розумові зусилля, що витрачаються, умови праці тощо. Основна із засад — обраний режим праці не має погіршувати економічних результатів роботи підприємства і матеріального становища працівників, призводити до недотримання установлених норм безпеки праці та охорони здоров’я працівників. Окрім того, слід додержувати установленої законом загальної тривалості робочого часу. Роботодавцеві, організовуючи робочий час, годиться пам’ятати і про потреби працівників із сімейними обов’язками, людей похилого віку, інвалідів, сприяти працівникам у здобутті освіти. Звісно ж, графіками змінності має забезпечуватися вчасне і якісне проведення профілактичних і ремонтних робіт, мають створюватися умови для виконання передової технічної норми, підвищення продуктивності обладнання на одиницю часу (годину, зміну, добу). Автори радять, розробляючи графіки змінності або вибираючи їх з-поміж тих, що застосовуються, орієнтуватися на таке поєднання внутрішньозмінної і тижневої праці і відпочинку, яке забезпечує найбільшу працездатність працівників і найвищу продуктивність праці. У статті розглядаються і особливі форми організації праці — неповного робочого часу, тобто такі види графіків змінності роботи у галузях промисловості, про які мало хто й чув у нашій країні, але які широко застосовуються у зарубіжній практиці, це — розосереджені, стислого робочого тижня, неповного робочого часу, поділ робочого дня на частини, гнучкі тощо. Можливо, вони незабаром стануть привабливими і для наших роботодавців і працівників і теж широко використовуватимуться на українських підприємствах.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Олександр ПРАВДИВЕЦЬ

Організація і ведення військового обліку. Персональний облік військовозобов’язаних (Продовження)

Про перевірку кадровою службою підприємства військово-облікових документів при прийнятті на роботу солдат, сержантів, старшин запасу, підготовку працівником кадрової служби документів про прийняття на роботу, а також про порядок створення і зберігання особових карток йдеться у цьому матеріалі, що є продовженням відповідного циклу.

У разі прийняття на роботу військовозобов’язаних, непридатних до військової служби у мирний час, обмежено придатних у воєнний час та непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку, треба зосередити увагу на захворюваннях, за якими прийняті такі рішення. Якщо до посади, на яку розглядається кандидат, висуваються вимоги щодо відповідного стану здоров’я, для прийняття остаточного рішення рекомендується направити офіційний запит до військового комісаріату (за письмовою згодою громадянина) про з’ясування його придатності до військової служби. Про інші вимоги щодо ведення військового обліку — у статті.

Сергій МЕЛЬНИК

Атестація наукових працівників

Головна мета атестації наукового працівника — визначити відповідність кваліфікації цього працівника займаній посаді. Під час атестації наукового працівника оцінюється рівень його професійної підготовки, результативність роботи, ефективність праці, виявляються перспективи використання здібностей, визначається потреба в підвищенні кваліфікації і професійної підготовки. Існує визначений порядок проведення атестації наукових працівників щодо організації, термінів, графіків, підготовки документів, ухвалення рішення атестаційної комісії, проведення відкритого або таємного голосування. Задля наочності подано зразки оформлення документів для атестації.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Надія ТОВСТЕНКО

Громадські роботи на підприємстві: укладення договору, умови і оплата праці

Для організації оплачуваних громадських робіт місцеві державні адміністрації і виконавчі органи місцевого самоврядування щороку відповідно до територіальних програм зайнятості населення ухвалюють рішення щодо проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах, в установах і організаціях комунальної форми власності, а також за договорами — у інших роботодавців, визначають їх види і доводять цю інформацію до державної служби зайнятості і роботодавців, у яких планується організувати такі роботи. На підставі ухвалених рішень щодо проведення оплачуваних громадських робіт між центром зайнятості і роботодавцями укладається договір про організацію і проведення оплачуваних громадських робіт. А ось за чий рахунок провадиться фінансування громадських робіт і які умови праці створено для осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, — про це можна дізнатися зі статті, а також переглянути заповнену для взірця форму договору.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Верховного Суду України «Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу працівниці, що скоїла аморальний проступок» від 4 березня 2009 року (Витяг)
 • Ухвала Верховного Суду України «Щодо використання праці найманих осіб без укладання з ними трудових договорів та без реєстрації їх в органах центру зайнятості» від 24 листопада 2009 року
 • Постанова Верховного Суду України «Щодо сплати адміністративно-господарських санкцій за незайняті інвалідами робочі місця» від 2 лютого 2010 року № 10/03

ТЕСТУВАННЯ

ТЕСТ 6

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Працівники Західно-Чорноморського державного басейнового управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства Державного комітету рибного господарства України, яке є державною бюджетною організацією, не мають статусу державних службовців. Вони отримують оклади згідно з присвоєним розрядом (від 2-го до 11-го) і надбавку за складність та напруженість у роботі. Контрольно-ревізійне управління Одеської області при перевірці управління в липні 2009 року дійшло висновку, що управління не виконує постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 і незаконно нарахувало доплату за виконання обов’язків тих працівників, які перебувають у щорічній відпустці, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298. Просимо роз’яснити, чи стосується підпункт «г» підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 працівників бюджетної сфери (рибінспекторів, іхтіологів, фахівців, інженерів-механіків, бухгалтерів та ін.).
 • У складі лікарні — три поліклінічних відділення з денним стаціонаром на 80 ліжок, три відділення стаціонару на 140 ліжок. Лікарня обслужила у 2009 році 90 000 осіб. Усього в лікарні за штатним розписом — 815 посад, фактично працюють 750 працівників. Чи має право адміністрація підвищити посадовий оклад на 15 % начальникові відділу кадрів (за наявність поліклінік)? Чи належить ця посада до посад керівників?
 • Чи мають право працівники на пенсію за віком на пільгових умовах на підставі записів у трудових книжках про те, що у 1973–1988 роках вони працювали електрозварниками? Атестація робочих місць не проводилася.
 • У підпункті 5.2.4 додатка 4 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246 серед шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу зазначено користувачів персональних електронно-обчислювальних машин з відеотерміналами. У пункті 3.2 цього наказу указано, що роботодавець, укладаючи трудовий договір, повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. Що повинен записати роботодавець у наказі про умови роботи, приймаючи на роботу провідного бухгалтера, який працює на персональному комп’ютері з відеотерміналом?
 • Ливарний цех машинобудівного підприємства з 1969 по 1991 рік працював у три зміни. Змінний майстер був керівником й організатором виробництва на дільниці плавлення та заливання, формувальній дільниці, у стрижневому та обрубному відділеннях. Він виконував усі обов’язки майстра повний робочий день. Чи має право змінний майстер ливарного цеху на пенсію за віком на пільгових умовах?
 • Підприємство «А» передає на певний строк підприємству «В» в оренду свій цех. Деякі робочі місця в цьому цеху атестовано за умовами праці й віднесено до категорії робочих місць, визначених Списком № 2, стаж роботи на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Чи втрачають працівники цеху підприємства «А» право на пільгову пенсію у разі прийняття на роботу в порядку переведення на підприємство «В»? При цьому назви посад і робочі місця не змінюються. Які документи мають бути оформлені для підтвердження права працівників на пільгову пенсію? Чи потрібно вносити окремі пункти з цього питання в договір оренди? Якщо цех переходить у власність іншої юридичної особи, які наслідки це матиме стосовно права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах?
 • Чи має право на пільгову пенсію жінка, яка працювала апаратником хімводоочищення в газовій котельні з 22 січня 1982 року по 30 вересня 2003 року?
 • У вищому навчальному закладі водієві за запізнення на роботу і за самовільне залишення робочого місця без поважних причин оголосили догану. Чи має він право у цьому місяці й у наступні на надбавку за складність, напруженість, виконання особливо важливої роботи і за високі досягнення у праці? Чи має він право на отримання премії?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Світлана ЦИМБАЛЮК

Заробітна плата: організаційний механізм формування, структура, характеристика та порядок нарахування окремих виплат. Фонд додаткової заробітної плати (Продовження)

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру. До таких доходів належать: заробітна плата найманих працівників; пенсії; стипендії; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби; виплати, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

Не індексуються виплати разового характеру , що належать до фонду оплати праці, як-то:

— винагорода за підсумками роботи за рік;

— щорічна винагорода за вислугу років;

— одноразові премії:

 • за виконання важливих та особливо важливих завдань;
 • за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, засвоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей та об’єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт;
 • премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання та ін.;

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці, наприклад до ювілейних та пам’ятних дат;

— матеріальна допомога;

— одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію та ін.

КЛУБ КАДРОВИКА

Уляна ЛИСАК

Лізинг, аутсорсинг і аутстафінг персоналу як елементи сучасної кадрової політики

Багато компаній у процесі діяльності потрапляють у ситуацію, коли збільшуються обсяги роботи, яку треба виконати професійно і вчасно, одначе приймати у штат нового працівника нерентабельно. У такому разі застосовують лізинг персоналу

. Сам процес відбувається так: компанія-провайдер надає певній організації (замовникові) фахівців потрібної кваліфікації для виконання робіт в інтересах цієї організації. Таким чином дві установи вступають у правові відносини згідно з договором лізингу. Договір лізингу персоналу охоплює взаємні обов’язки й права компанії-провайдера і замовника. Ця послуга дає змогу компанії-клієнту отримати додаткові трудові ресурси без збільшення фактичної чисельності штатного персоналу.

Про інші методи роботи з персоналом — у статті…< /p>

Уляна ЛИСАК

Сім ідей антикризової відпустки

Ось і настало літо… Хочемо ми цього чи ні, але палючі сонячні промені, безхмарне небо, численні рекламні бігборди із зображеннями морського узбережжя та інших мальовничих куточків нашої планети налаштовують нас зовсім не на робочий лад. І прохолоду від кондиціонера хочеться змінити на хоч і дещо некорисний, одначе такий приємний ультрафіолет. Як ви вже здогадалися — ми поговоримо про відпустки.

Дехто тяжко зітхне: «Який там відпочинок, це задоволення для багатіїв…» Ми не розвиватимемо думку про те, які невтішні корективи внесла в наш сімейний бюджет, а заразом і настрій, фінансова криза — про це і так багато пишуть у пресі й говорять на телебаченні. Ми налаштуємося позитивно й намагатимемося знайти способи, як і нам, простим смертним, відшукати можливість відпочити комфортно, з користю і не надто космічними витратами.

Відразу слід прийняти рішення — ви надаєте перевагу відпочинкові на теренах рідної України чи за її межами? Якщо вас ваблять і закордонні і рідні курорти, то наші поради саме для вас!

КУДИ ПІТИ НАВЧАТИСЯ

Рекомендації випускникам 2010 року від рекрутингової компанії «Форсаж»

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань міжнародного приватного права» від 21 січня 2010 року № 1837-VI
 • Закон України «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки» від 11 травня 2010 року № 2169-VI
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників» від 13 серпня 1999 року № 1475
 • Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» від 26 березня 2010 року № 65

НАБУЛИ ЧИННОСТІ ЗМІНИ