Реєструйся

Зміст №1, 2012


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Ротань Володимир
Система нормативно-правових актів за проектом Трудового кодексу України
У цій статті автор продовжив розмову про те, наскільки важко чи легко працюватиметься кадровим службам підприємств, установ, організацій з Трудовим кодексом, якщо його ухвалять у нинішньому варіанті. При цьому він звертає увагу на відповідні переваги проекту, але здебільшого зосередився над проблемними питаннями застосування положень майбутнього Трудового кодексу.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Лось Володимир, Паньків Ярослава
Захист персональних даних: з чого почати і які документи треба розробити
Звісно, що кожне підприємство самостійно формує свою організаційну структуру або згідно із законодавством укладає господарські договори на здійснення тих чи інших власних функцій іншими особами. Відповідно у кожному підприємстві буде свій порядок роботи з персональними даними працівників. Однак загальна схема організації роботи з персональним даними найманих працівників у багатьох аспектах однакова. У статті запропоновано зразки Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних, згоди працівника, повідомлення, зобов’язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом, а також подано тексти змін, які мають бути внесені до положень про структурні підрозділи, відповідальні за обробку персональних даних та їх захист і посадових інструкцій.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Козак Володимир, Паньків Ярослава
Роз’яснення щодо баз персональних даних
Що є базою персональних даних і які бази потрібно реєструвати? Які існують способи (форми) отримання згоди від суб’єкта персональних даних? Хто такий володілець та розпорядник баз персональних даних? Які їх обов’язки? Яким чином здійснюють захист бази персональних даних у формі картотек та/або електронної бази персональних даних? Чи належать кадрові документи до баз персональних даних? Яка мета обробки персональних даних? Яка відповідальність передбачена за недотримання вимог законодавства про захист персональних даних? Відповіді на ці та інші запитання — у статті…

Филипчук Наталія
Чи може сестра медична працювати в пункті «Швидкої допомоги»?
У медичному закладі закривають (ліквідують) відділення. Сестрам медичним пропонують робочі місця в пункті «Швидкої допомоги». Адміністрація закладу вважає, що там можуть працювати лише фельдшери. Як атестувати сестру медичну, якщо в Номенклатурі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою нема спеціальності «сестринська справа (невідкладні стани)»? Чи можна таку працівницю атестувати за спеціальністю «сестринська справа», якщо вона має вищу категорію?

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про визнання незаконним наказу про звільнення та поновлення на посаді особи, яка працює за сумісництвом та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу» від 7 вересня 2011 року
 • Ухвала Верховного Суду України «Про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я під час виконання трудових обов’язків, стягнення заробітної плати та відшкодування моральної шкоди» від 5 жовтня 2011 року

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Кравцов Сергій
Робочі інструкції та підготовка кадрів на виробництві: точки дотику
З переходом до ринкової економіки практично зникла практика підготовки певних категорій працівників на підприємствах, в установах, організаціях, водночас певні економічні здобутки сьогодення деяких підприємств змусили повернутися до неї. Крім того, до такого повернення спонукала підприємства і професійно-технічна освіта, яка не завжди відповідає вимогам роботодавців. У статті наведено робочі інструкції водія електро- та автовізка 2-го розряду, транспортувальника (такелажні роботи) 4-го розряду та стропальника 5-го розряду.

ІЗ ДОСВІДУ ФАХІВЦІВ

Губар Олена
Штатний розпис підприємства
Законодавством підприємству надано свободу в ухваленні рішення щодо складання штатного розпису, але разом з тим указано на його обов’язковість. У матеріалі охоплено коло питань, які стосуються штатного розпису, як-от: хто повинен складати штатний розпис, яка існує відповідальність за нескладання штатного розпису, загальні вимоги до складання штатного розпису. Подано покроковий алгоритм складання штатного розпису. Власник або уповноважений ним орган має право у будь-який час унести зміни до штатного розпису у зв’язку з виявленою невідповідністю назв посад Класифікатору професій, у зв’язку із внесенням змін до Класифікатора професій або у разі реорганізації підприємства через приєднання.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • У якому розмірі і в якому порядку виплачується вихідна допомога «чорнобильцям» категорій 1 і 2 при скороченні штату відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП? Чи виплачується при цьому середній заробіток згідно зі статтею 44 КЗпП?
 • Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2 має право на пільгову пенсію. Його син, 1992 року народження, до 18 років мав статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи як дитина, народжена від батька-ліквідатора. З 25 травня 2001 року до 29 червня 2006 року працівник не працював, про що свідчить трудова книжка. Чи зараховується до стажу при нарахуванні пенсії період з 25 травня 2001 року до 1 січня 2004 року як час догляду за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку (п. 13 частини першої ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)? Якщо зараховується, то які документи потрібно для цього подати?
 • Чи надається додаткова відпустка за основним місцем роботи і на роботі за сумісництвом жінці, яка має двох дітей віком до 15 років?
 • Чи можна обмежувати право на допомогу по частковому безробіттю керівників підприємства, фахівців, спеціалістів заводу (ВАТ), яка надається згідно з Порядком фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю?
 • Як правильно назвати професію працівника, котрий виконує роботи з управління вібромашиною накладною (підвісною) під час розвантаження піввагонів від сипучих вантажів (вугілля, вапняку)? У КП міститься назва професії «машиніст крана», але фактично крана як устаткування нема. Вібромашина (не схожа на портальний кран) установлена на пересувний портальний возик, який пересувається по залізничних коліях. Тобто піввагон стоїть на естакаді залізничної колії, портальний возик «наїжджає» на нього, на піввагон опускається вібромашина, під час її ввімкнення відбувається зачищення вантажу, який залишився під час його вивантаження із люків піввагона.
 • Який порядок отримання категорій професії «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та присвоєння класності і розрядів?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Клименко Олександр
Поліграфи й поліграфологи: що це таке і для чого вони потрібні кадровикам?
Усе більше уваги кадрові служби компаній приділяють не лише рівню професійної підготовки працівників, а також їхнім моральним якостям. Дізнатися більше про працівників і кандидатів на посади і з’ясувати у підхожих ситуаціях істину допоможуть кадровикові спеціальний прибор поліграф і працівник, який використовує його у роботі, — експерт-поліграфолог. Що треба знати про поліграфи? Читач дізнається, як він працює, коли застосовується, які є правові підстави для застосування поліграфа у роботі, а також про обмеження щодо застосування поліграфів. Професійна назва роботи «Експерт-поліграфолог» з’явилась у КП відносно недавно, й оскільки на цей час, на жаль, ще нема її затвердженої кваліфікаційної характеристики, у статті наведено проект посадової інструкції відповідного фахівця.

КЛУБ КАДРОВИКА

Яремче: гірські лижі і здійснення бажань

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо порядку видачі копії ліцензії» від 3 листопада 2011 року № 3994-VI
 • Закон України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про міліцію» щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції» від 3 листопада 2011 року № 3999-VI
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних» від 26 жовтня 2011 року № 1080
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати» від 23 листопада 2011 року № 1191
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості» від 23 листопада 2011 року № 1234
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2012 році» від 28 листопада 2011 року № 1210-р
 • Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення» від 1 листопада 2011 року № 287
 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток» від 17 червня 2011 року № 9/242пд
 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо права на пенсію» від 4 серпня 2011 року № 100/010/82-11
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Про надання роз’яснення [щодо порядку роботи за сумісництвом]» від 28 вересня 2011 року № 697/18/155-11
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Про надання відпустки» від 24 жовтня 2011 року № 391/13/116-11
 • Лист Головного контрольно-ревізійного управління України «Щодо встановлення в ході контрольного заходу наявності заборгованості внаслідок невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, установленої законом, виплати громадянам» від 29 квітня 2011 року № 25-18/610
 • Роз’яснення Міністерства юстиції України «Деякі питання практичного застосування Закону України «Про захист персональних даних» від 21 грудня 2011 року

НАБУЛИ ЧИННОСТІ