Реєструйся

Зміст №5, 2012


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Про оформлення роботи науково-педагогічного працівника на 1,5 ставки
Як правильно оформити наказ про прийняття на роботу науково-педагогічного працівника (асистента, професора тощо), який виконує роботу на 1,5 ставки в одному й тому самому структурному підрозділі?
Відповідаючи на це запитання, автор насамперед пропонує визначитися, що розуміється під терміном «ставка». Далі в статті досить детально й розлого пояснюється, що цей термін може означати. Скажімо, у законодавстві про оплату праці використовується термін «тарифна ставка», яка встановлюється для такої категорії працівників, як робітники з почасовою системою оплати праці, тобто це — норма оплати праці робітника відповідної спеціальності й кваліфікації за одиницю часу. Для службовців установлюється посадовий оклад.
На практиці досить часто термін «ставка» використовується працівниками кадрових служб дещо в іншому розумінні, зокрема, коли йдеться про встановлення працівникові (чи то він робітник, чи службовець) при прийнятті на роботу чи згодом неповного робочого часу. Порядок установлення та обчислення робочого часу для науково-педагогічних працівників має певні особливості.Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані. Автор приділив увагу і таким поняттям, як «структурні підрозділи вищого навчального закладу», «посади науково-педагогічних працівників», «сумісництво» і «суміщення» посад.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Лаврінчук Ірина
Патронатна служба в Україні
Ця тема так ґрунтовно в журналі висвітлюється вперше. Запрошуємо до розмови тих, кого вона зацікавила. Що ж такого особливого в патронатній службі? Ви дізнаєтеся, що патронатна служба охоплюється сферою законодавчого регулювання умов проходження державної служби, а також загальними нормами трудового права. Але водночас професійна діяльність працівників патронатної служби має низку особливостей, зумовлених її призначенням безпосередньо забезпечувати здійснення повноважень керівника державного органу, посадової особи. У статті розкриваються правові умови регулювання патронатної служби, зміст професійної діяльності на цій службі, особливості умов прийняття працівників, повноваження посадових осіб щодо прийняття працівників на патронатну службу, порядок його здійснення, можливість установлення випробування. Перелічено умови, яким повинні відповідати претенденти на посади працівників патронатної служби, законодавчі підстави їх встановлення.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Лихотоп Ростислав
Охорона здоров’я: медичні огляди працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення (Продовження)
Існує категорія працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, що, у свою чергу, визначає певну процедуру проведення їх медичного огляду. Ви дізнаєтеся, де має проводитися огляд таких працівників, чи можна для його проведення залучати виїзні бригади спеціалістів, хто фінансує проведення медогляду і несе відповідальність за організацію та якість його проведення, як правильно оформити результати медогляду, як діяти у разі виявлення інфекційного захворювання та/або бактеріоносійства. Крім цього, автор наводить Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, та Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам.

Рожнов Віктор
Ведення трудової книжки у СПД
Працівник уперше приймається на роботу до СПД. Трудової книжки не має. Хто заповнює трудову книжку і ставить печатку на титульному аркуші? Хто робить запис про прийняття і звільнення з роботи, засвідчує записи підписом і печаткою? Де має зберігатися трудова книжка працівника? Чи потрібно відображати у трудовій книжці зміни, що вносяться до трудового договору протягом його дії, якщо вони стосуються зміни професії і кваліфікації працівника? Автор дає відповіді на ці та інші запитання, ілюструючи їх відповідними зразками записів у трудовій книжці.

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Загорецька Олена
Нове Типове положення про архівний підрозділ державного підприємства
У нормативно-правовому забезпеченні архівної справи відбулися зміни — набуло чинності нове Типове положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації. Міністерство юстиції України зобов’язало центральні та галузеві державні архіви України, а також Державний архів в Автономній Республіці Крим й державні архіви областей, міст Києва й Севастополя надавати допомогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям у розробленні індивідуальних положень про архівні підрозділи організацій. У статті пропонується розглянути, що змінилося в Типовому положенні, на що передусім слід звернути увагу і що врахувати під час підготовки індивідуального положення про архів організації.

Єременко Ірина
Змінено порядок видачі листків непрацездатності
Мати, яка доглядає за двома малими дітьми віком 1 і 4 років, захворіла. Одночасно захворіла і старша дитина. До внесення змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, видавався один ЛН для догляду за здоровою дитиною віком до 3 років на період непрацездатності матері. Для догляду за другою хворою дитиною, якщо вона навіть потребувала стаціонарного лікування, другий ЛН не видавався. Як вирішити цю ситуацію після внесення змін до зазначеної вище Інструкції — про це та інші зміни у видачі ЛН дізнаєтеся з матеріалу…

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Шаботинський Валентин
Порядок надання відпустки працівникові, який має інвалідність
Працівник просить надати відпустку за два дні до її початку. Отримавши відмову, наступного дня подає нову заяву, посилаючись на те, що він інвалід. Як вчинити керівникові, якщо виробнича потреба не дає змоги надати відпустку? Про те, які особливості трудового законодавства має враховувати при цьому кадрова служба і чи мають право працівники, яким щорічні відпустки надаються в зручний для них час, використовувати їх у час, визначений ними за власним розсудом, — читайте в матеріалі статті.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Постанова Верховного Суду України «Про зміну формулювання причин звільнення, стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу у зв’язку з неправильним формулюванням причин звільнення та відшкодування моральної шкоди» від 16 січня 2012 року (Витяг)

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Козак Володимир
Захист персональних даних: практикум для кадровиків і фахівців із захисту інформації
Тема обробки і захисту персональних даних, хоч і розглядалася не раз у нашому журналі, усе ж залишається актуальною і такою, що вимагає роз’яснень. Цикл матеріалів заступника голови ДСЗПД України Володимира Козака, який ми розпочинаємо публікувати, по суті, можна вважати повним курсом, у якому буде всебічно розглянуто питання захисту персональних даних. Автор проаналізує та проілюструє на прикладах відносини між володільцем, розпорядником та фізичною особою у контексті обробки і захисту персональних даних. Сподіваємося, що наші публікації допоможуть краще розібратися в темі і використати отримані знання на практиці.

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Клименко Олександр
Банк інструкцій для екзотичних посад
До редакції журналу часто надходять запитання читачів стосовно різних назв посад, які є цілком зрозумілими лише «вузьким» фахівцям у відповідній сфері. Це всілякі «бренд-менеджери», «менеджери HoReCa», «івент-менеджери», «CRM-менеджери», «SEO-фахівці» і багато інших. З певних причин на сьогодні назви цих посад не передбачені безпосередньо в такому вигляді у Класифікаторі професій, а завдання та обов’язки — у галузевих випусках ДКХП. Тому часто у кадровиків виникає питання, як правильно, згідно з КП, відобразити незвичні назви посад у штатному розписі і розробити для відповідних працівників посадові інструкції. Щоб допомогти читачам знайти відповідь на ці запитання, редакція журналу публікуватиме на своїх сторінках матеріали під загальною назвою «Банк посадових інструкцій для екзотичних посад». Цього разу автор розглядає посаду бренд-менеджера і наводить відповідну посадову інструкцію.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • – В охоронній фірмі передбачено посаду водія категорії «Д» (перевезення членів патрульного екіпажу), який виконує й деякі охоронні функції. Чи буде коректно оформити його на посаду «водій-охоронник» (за умови наявності базової середньої освіти)?
 • – Працівник, якого протягом 2006 року неодноразово притягали до кримінальної відповідальності, у вересні 2006 року подав заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з проходженням конкурсу в банк (довідка про це додавалася). До звільнення подав позови про визнання розпоряджень незаконними, звільнившись, вимоги доповнив новими — про відновлення на роботі. У грудні 2007 року суд І інстанції визнав розпорядження незаконними й відновив працівника на роботі. Суди ІІ і ІІІ інстанцій визнали рішення суду І інстанції законним. З жовтня 2006 року до січня 2009 року працівник працював у банку. У червні 2009 року працівника відновлено на роботі згідно з постановою виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження. У липні 2009 року згідно з поданою заявою його переведено в інший структурний підрозділ. Позов про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу, компенсації за невикористану відпустку, про виплату за вислугу років при безперервному стажі роботи понад 15 років у вугільній промисловості подано у вересні 2009 року. У виплаті за вислугу років після відновлення на роботі було відмовлено через перерваний стаж у вугільній промисловості з роз’ясненням, що таке право виникає після роботи в галузі понад рік (Положення про вислугу років (Додаток до Галузевої тарифної угоди).     
  Чи має право особа на виплату за вислугу років при неповному стажі роботи у вугільній промисловості після фактичного відновлення на роботі, зважаючи на те, що під час розгляду позову судом вона перервала стаж, працюючи в організації, що не належить до вугільної галузі, — в банку?       
  Чи має право особа на компенсацію за невикористану відпустку за період вимушеного прогулу, при тому що середній заробіток за цей період нараховується за 12 місяців?      
  Який термін позовної давності за позовами про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу?
 • – Як оформити на викладацьку роботу (читання певних дисциплін) ректора й проректора (якщо нема вакантної посади) — за суміщенням чи за сумісництвом? Чи можливий ще якийсь варіант вирішення цього питання?
 • – Підприємство ВАТ «Трест Красноармійськшахтобуд» ліквідується згідно з наказом Міністра вугільної промисловості України від 19 серпня 2009 року № 353.       
  Який порядок оформлення на роботу та оплати праці голови ліквідаційної комісії, якщо він закриває кілька підприємств одночасно?
 • – У лікарні є ставка лікаря-терапевта. Чи можна частину цієї ставки надати завідувачу терапевтичного відділення на умовах сумісництва?
 • – Сестра медична прийнята на роботу в лікарню 21 лютого 2011 року. У червні 2011 року у лікарні надавали матеріальну допомогу на оздоровлення, яку отримала і зазначена працівниця. Згідно з графіком відпусток їй було надано щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні з 10 січня по 2 лютого 2012 року за період роботи з 21 лютого 2011 року по 20 лютого 2012 року. Чи потрібно такій працівниці ще раз (вже у 2012 році) виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення, передбачену постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11 травня 2011 року № 524?
 • – Чи можна лікаря-стоматолога прийняти на посаду сестри медичної дитячого стаціонару на умовах зовнішнього сумісництва і чи має він для цього проходити відповідні курси?
 • – Де можна знайти розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік для 6-денного робочого тижня? Якщо в табелі проставляти години згідно з КЗпП, то для 6-денного робочого тижня за місяць іноді виходить недопрацювання кількох годин або перепрацювання порівняно з даними, вказаними в таблиці для 5-денного робочого тижня. Як зробити правильно?

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Оформлення наказів та додатків до них (у запитаннях і відповідях)
Працівник відділу кадрів, навіть той, хто має досвід роботи, часто у своїй практиці стикається з нюансами якихось проблем щодо оформлення наказів, після чого виникають конкретні запитання. Ми пропонуємо відповіді на деякі них, зокрема, про застосування літерно-цифрової індексації до наказів з основної діяльності підприємства, про розташування в наказі відмітки про його внутрішнє та зовнішнє погодження, про оформлення відмітки про виконавця, про засвідчення копії наказу, про видання наказу на заміну попереднього аналогічного наказу, про те, як наказ довести до відома керівників філіалів, про те, чи треба нумерувати сторінки наказу і чи дозволяється друкувати закінчення наказу на зворотному боці аркуша, про те, як оформити й зареєструвати спільний наказ, виданий від імені трьох підприємств і як правильно оформити документ, що є додатком до наказу.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Лисюк Микола
Охорона праці на підприємстві: нові вимоги до роботодавців
Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року затверджено Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. У документі викладено вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, організації, безпечного використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань з охорони праці, регулювання взаємовідносин у сфері охорони праці між підприємствами у разі залучення до виконання робіт працівників інших підприємств. Загальні вимоги містять положення про забезпечення безпеки праці на робочих місцях і в робочих зонах, на відкритому повітрі, у виробничих і невиробничих приміщеннях, на висоті, а також про вибір і безпечне застосування безпечних засобів праці, зокрема, вантажопідіймальних і мобільних засобів праці, драбин, риштувань, канатів. Детальніше — у статті…

КЛУБ КАДРОВИКА

Лисак Уляна
Наш час — у наших руках. Основні поняття й принципи тайм-менеджменту
Усі ми розпоряджаємося власним часом. Різниця полягає лише в ефективності управління. Чи замислювалися ви над тим, чому одні люди примудряються завжди все робити вчасно, а для інших аврал перетворився на спосіб життя? Перші здають науковому керівникові диплом на перевірку за місяць до захисту, а другі дописують його в останню ніч. Скільки разів ми давали собі обіцянку не відкладати все напослідок, проте знову й знову поверталися до ситуації, коли задля закінчення проекту чи звіту доводилося жертвувати і сном, і обідом, і вечерею. Ось і замислюєшся тоді: чому інші можуть, а я ні?
Насправді проблема управління власним часом набагато ширша, ніж ми гадаємо. Не досить скласти розпорядок дня або розробити схему виконання проекту. Люди, які не вміють грамотно розпоряджатися власним часом, знайдуть тисяча й одну причину, щоб не виконувати план.
Якщо ви, читаючи ці рядки, впізнали себе, спробуйте розібратися в ситуації з допомогою статті.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • – Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 29 лютого 2012 року № 166
 • – Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» від 10 лютого 2012 року № 232/5
 • – Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» від 5 березня 2012 року № 368/5
 • – Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» від 25 січня 2012 року № 67
 • – Лист Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України «Щодо розслідування нещасних випадків з працівниками, які працювали за цивільно-правовим договором» від 7 березня 2012 року

ШПАРГАЛКА

«…листи міністерств, інших центральних органів влади — це службова кореспонденція, вони не є нормативноправовими актами, можуть носити лише роз’яснювальний характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. У разі встановлення листами нових правових норм вони підлягають відкликанню з місць застосування органом, що їх видав, та скасуванню…»
(Лист Міністерства юстиції України від 1 липня 2011 року 8561-0-33-11-8.2)