Реєструйся

Зміст №6, 2012


 

Шановні колеги!

У цьому номері журналу ми, як завжди, пі­дібрали для вас тексти нових нормативних до­кументів (рубрика «Правова інформація»), зробили огляд щойно прийнятих законів, наказів та ін. (рубрика «Моніторинг законодавства»), підготували багато корисної інфор­мації.
Весняно-польові роботи уже в минулому, та все ж у сільськогосподарському секторі роботи тривають довго і мають свої особливості. На гарячу лінію журналу надходять запитання щодо організації й обліку робочого часу під час польових робіт. Ця тема ґрунтовно висвітлена у статті «Види, тривалість та облік робочого часу в сільськогосподарському секторі». Тут розглядається облік робочого часу, його тривалість, робота в нічний час, неповний робочий час, вахтовий метод організації робіт, підсумований облік робочого часу, перерва між змінами, надурочні роботи тощо.
На яких підставах і в якому порядку можна прийняти й оформити рішення про встановлення неповного робочого часу? Про це ви прочитаєте у статті «Оформляємо рішення про встановлення неповного робочого часу на підприємстві». Використовуючи зразки наказів про прийняття на роботу, про встановлення неповного робочого часу, про прийняття на роботу з установленням неповного робочого дня працівника, який працює за сумісництвом, про роботу в період відпустки на умовах неповного робочого дня та ін. ви зможете провести вказану процедуру грамотно і відповідно до закону.

Нагадуємо, що триває передплата на 2012 рік. Журнал і квартальні тематичні спецвипуски розповсюджуються лише за передплатою, тому не забудьте вчасно завітати на пошту чи зателефонувати в редакцію: (44) 568-5138.

З повагою, головний редактор Ярослава Паньків

 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Нечай Олександр
Види, тривалість та облік робочого часу
в сільськогосподарському секторі
Трудові відносини між працівником і роботодавцем в аграрному секторі регулюються тими ж нормативними документами, що і в будь-якій сфері. Та все ж робота сільськогосподарських працівників має свою специфіку. У статті автор розглядає теми робочого часу в цій галузі, адже працівникам сільськогосподарських підприємств нерідко доводиться працювати понад установлену законодавством норму робочого часу через обумовлені особливості виробництва. У цій актуальній статті розглянуто питання обліку робочого часу, його тривалості, роботи в нічний час, неповного робочого часу, перерви між змінами, надурочних робіт тощо, а також залучення до сільськогосподарських робіт учнів та студентів у період літніх канікул.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Лаврінчук Ірина
Патронатна служба в Україні (Закінчення)
У чому полягає правова природа трудових відносин на патронатній службі? Які ж це такі застереження існують, що їх слід мати на увазі з огляду на передбачену законодавством особливість — умову підпорядкування працівників патронатної служби безпосередньо керівникові державного органу, члену Кабінету Міністрів України, при яких утворено патронатну службу, або іншим посадовим особам, які мають ознаки роботодавців? Про це дізнаєтеся з матеріалу статті. А ще — про правові межі впливу загального трудового законодавства та спеціальних законодавчих актів на умови здійснення професійної діяльності на патронатній службі, а також про підстави правомірності застосування на ній специфічних нормативних положень щодо звільнення таких працівників, забезпечення гарантій їхніх трудових прав та можливі способи їх врегулювання. Крім того, знатимете, на що спрямовано новий Закон України «Про державну службу», який набуває чинності з 1 січня 2013 року.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Рожнов Віктор
Оформляємо рішення про встановлення неповного робочого часу на підприємстві
Чи зобов’язаний роботодавець установлювати неповний робочий час батькові, який виховує дитину без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікунові (піклувальнику) або прийомним батькам? Чи треба вноситися зміни до трудового договору, якщо неповний робочий час установлюється в період роботи? Яка тривалість робочого дня може встановлюватися працівникові на роботі за сумісництвом? Як правильно оформити наказ про встановлення неповного робочого часу у зв’язку зі змінами істотних умов праці? Про це та інше — у статті… Увага! Матеріал містить відповідні зразки наказів.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Єременко Ірина
Допологова і післяпологова відпустка під час догляду за дитиною п’ятирічного віку на підставі медичного висновку
Жінка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною п’ятирічного віку на підставі медичного висновку. Чи оплачується їй листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами? Якщо так, то як правильно його розраховувати? Чи має працівниця вийти на роботу хоча б на один день, щоботримати право на допомогу по вагітності та пологах? Який наказ слід видати після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, аби зберегти місце роботи жінки?

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Постанова Верховного Суду України «Про поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за весь час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди та зобов’язання вчинити певні дії» від 23 січня 2012 року 

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Створення архіву на підприємстві
Що таке архів і для чого він потрібен на підприємстві? Ось, скажімо, наказ, протокол, акт, договір, звіт, зведення, журнал — документ, що припинив виконувати свої функції, заради яких був створений, але він має значення для конкретної особи, суспільства чи держави в цілому — отже підлягає зберіганню в архіві підприємства.
Чинне законодавство України передбачає створення архівів на підприємствах усіх форм власності для зберігання документів, закінчених у діловодстві, користування ними зі службовою, виробничою, науковою та іншою метою, а також для захисту законних прав та інтересів громадян. Під час створення архіву обов’язково має бути розроблено положення про архів підприємства з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи й діловодства — Державної архівної служби України. Розробляючи положення про архів державного чи комунального підприємства, слід керуватися новим Типовим положенням про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 232/5. Автор пропонує детально розглянути Положення про архів (архівний підрозділ) державного і комунального підприємства.

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Козак Володимир
Захист персональних даних: практикум для кадровиків і фахівців із захисту інформації (Продовження)
У наступному матеріалі із циклу про захист персональних даних розглядаються принципи обробки персональних даних. Уся сукупність вимог щодо захисту персональних даних представлена у рамках восьми базових принципів обробки персональних даних:

 • оброблятися сумлінно і законно (за наявності підстав та з дотриманням вимог);
 • отримуватися із конкретними законними цілями та не оброблятися у способи, несумісні із цими цілями;
 • бути адекватними, не надлишковими, відповідати цілям обробки;
 • бути точними та своєчасно оновлюватися;
 • не зберігатися довше, ніж це необідно;
 • оброблятися з дотриманням прав фізичної особи, включаючи право на доступ до даних;
 • оброблятися з дотриманням вимог щодо захисту інформації;
 • не передаватися за межі країни без відповідного захисту.

У статті кожен із вищезазначених принципів розглядається детально і на прикладах.

Голубєва Ірина
Приймаємо робітника на виробництво
З кожним днем ринок праці стає все різноманітнішим: з’являються нові технології, товари, послуги і відповідно нові види робіт, посади та обов’язки. Серед різноманітних типів бізнесу виробничі підприємства займають свою нішу. Про що йдеться? Про виробництво та особливості роботи на ньому працівника відділу кадрів. Що таке виробництво, як воно організоване і хто такий робітник цеху, на що слід звернути увагу інспектору з кадрів, розпочавши роботу на виробничому підприємстві: які документи слід перевірити, приймаючи на роботу робітника, як правильно заповнити направлення на медогляд, які можуть бути труднощі під час роботи і т. ін.

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Клименко Олександр
Банк інструкцій для екзотичних посад: менеджер HoReCa («ХоРеКа»)
У великих торговельних фірмах, які спеціалізуються на гуртовому продажу певних груп товарів для готелів, ресторанів та кав’ярень (тобто для підприємств так званої індустрії гостинності), а також на підприємствах, що їх виробляють, дедалі частіше використовується назва посади «менеджер HoReCa». У КП вона відсутня. Разом з тим Класифікатор містить узагальнені професійні назви робіт, від яких можна утворити більш спеціалізовані. Які саме і як правильно розробити відповідну посадову інструкцію (автор наводить зразок) — дізнаєтеся зі статті…

Єгорова Тетяна
Робоча інструкція кочегара котельні, що працює на твердому паливі
У квітневому номері журналу публікувалися кваліфікаційні характеристики кочегара котельні, що працює на твердому паливі, з 2-го до 6-го розряду. У статті автор наводить зразок робочої інструкції кочегара котельні 2-го розряду. Вона має типовий (узагальнений) характер. За потреби до неї можуть вноситися відповідні зміни й доповнення, які чіткіше відображатимуть умови праці робітника, враховуватимуть інші можливі специфічні особливості організації виробництва тощо (у кочегара вищого розряду складніші завдання й обов’язки, відповідно кваліфікаційні вимоги вищі).

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • – Чи має право дільничний лікар-педіатр зі стажем роботи понад 30 років, який працює в бю­джетній сфері, після досягнення пенсійного віку на виплату 10 мінімальних пенсій з наступним звільненням? Чи може він, вийшовши на пенсію, знову працевлаштуватися на цій посаді і протягом якого строку?
 • – Чи отримуватиме пенсіонер, якому призначено наукову пенсію до 1 жовтня 2011 року і який працює за строковим трудовим договором (контрактом), наукову пенсію в повному обсязі при повторному зарахуванні на роботу (після звільнення)?
 • – Якими нормативними документами регламентується доплата і надання додаткової відпустки прибиральникам туалетів?
 • – 16 січня 2009 року було порушено кримінальну справу проти державного службовця. На виконання постанови прокурора району від 11 лютого 2009 року № 000 розпорядженням організації від 19 лютого 2009 року № 00-К працівника 19 лютого 2009 року відсторонено від посади на час проведення досудового слідства. При ліквідації організації 30 листопада 2010 року держслужбовця звільнено не було, оскільки на той час справа перебувала у провадженні районного суду і судове слідство тривало. Районний суд м. Києва надіслав постанову від 15 лютого 2012 року, у якій, керуючись статтями 111 і 282 КПК України, постановив звільнити працівника, що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 368 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України, а кримінальну справу стосовно нього закрити. Запобіжний захід щодо працівника до набуття постановою законної сили залишити без змін — підписка про невиїзд з постійного місця проживання. Постанову може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом семи діб з дня її винесення.  
  Якою датою звільнити державного службовця:  
  а) 18 лютого 2009 року (останній день фактичного виконання ним трудових обов’язків). Розпорядження № 00 видається наступного дня після дня отримання постанови суду — 5 березня 2012 року?       
  б) 22 лютого 2012 року (постанова суду — 15 лютого 2012 року + 7 днів). Розпорядження № 00 видається наступного дня після дня отримання постанови суду — 5 травня 2012 року?  в) інші варіанти? 
  Яка підстава звільнення:       
  а) пункт 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу»?  
  б) пункт 6 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу»?  
  в) інші варіанти?
 • – Установа (НДІ) працює в режимі неповного робочого тижня (по понеділках). Наукові співробітники працюють за контрактом. 31 березня ц. р. термін контрактів закінчився, у зв’язку з чим напередодні видано наказ про припинення контрактів на підставі пункту 8 статті 36 КЗпП (підстави, передбачені контрактом) і відповідного пункту самих контрактів, а також про звільнення 31 березня наукових співробітників, що їх уклали. За два місяці до цього всіх співробітників попередили про закінчення строку контракту під розписку.
  Вища інстанція, керуючись статтею 2411, вимагає переробити дату в наказі про звільнення на 26 березня або 2 квітня, оскільки 31 березня — це субота, неробочий день.         
  Інспектор відділу кадрів відмовляється, мотивуючи тим, що контракт відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП — це особлива форма трудового договору.        
  У трудових книжках уже зазначено дату 31 березня, і їх видано на руки. Наказ про укладення контракту називається так: «Про продовження контрактів з науковими співробітниками у першому кварталі 2012 року». У наказі окремими пунктами перелічено всіх наукових співробітників і зазначено строк контракту — до 31 березня 2012 року. Кожен персональний контракт підписано директором, працівником, засвідчено печаткою інституту. У них також зазначено строк контракту — до 31 березня 2012 року. Хто має рацію?

 ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності» від 8 лютого 2012 року № 237
 • – Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав» від 23 березня 2012 року № 448/5
 • – Лист Міністерства соціальної політики України «Про оплату відпусток для участі в змаганнях» від 13 вересня 2011 року № 763/13/84-11 (Витяг)
 • – Лист Міністерства соціальної політики України, Державного центру зайнятості, Інспекції з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення «Щодо працевлаштування іноземних громадян в Україні» від 18 січня 2012 року № ДЦ-09-276/0/6-12
 • – Лист Міністерство фінансів України «Про збереження умов оплати праці за попереднім місцем роботи» від 3 січня 2012 року № 31-07240-11-28/11