Зміст журналу «Довідник кадровика» № 5 — 2014


Шановні колеги!

Нам доводиться враховувати у своїй роботі досить значну кількість нових норм і правил, які пропонує законодавець. Зараз хочу звернути ува­гу на проект Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово оку­пованій території України» № 4473-1. На середи­ну квітня цей законопроект ще не набув статусу закону, але до того часу, коли травневий номер журналу дійде до вас, очевидно, проект буде підписано і опубліковано.

Так, для громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території і які переселилися з неї, реалізація права на зайнятість, пен­сійне забезпечення, соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та надання соціальних послуг здійснюються відповідно до законодавства України.

Громадяни України, які звільнилися з роботи (припинили інший вид зайнятості) і які переселилися з тимчасово окупованої території, за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструються як безробітні та отримують виплати згідно із загальнообов’язко­вим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття на підставі персоніфікованих даних Пенсійного фонду України.

Тим, хто переселився з тимчасово окупованої території і не має документів, потрібних для надання статусу безробітного (паспорт громадянина України, облікова картка платника податків тощо), статус безробітного може надаватися за умови пред’явлення тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж державна соціальна допомога відповідно до законодавства України цим особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Законопроектом передбачено й інші права для вказаної категорії громадян. З ними ознайомимо вас у наступних номерах журналу.

Нехай щастить!

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Васильова Зоя
Відсторонення від роботи

На практиці трапляється, що роботодавець змушений вжити до недбайливого працівника певних заходів — аж до відсторонення його від роботи. Що треба знати роботодавцеві, оформляючи процедуру відсторонення? По-перше, мають бути підстави для відсторонення від роботи. По-друге, треба врахувати вимоги законодавства щодо оплати праці за період відсторонення. Саме цим питанням присвячено статтю.

Звірич Лариса
Робочий час: правові аспекти. Робота в нічний час. Надурочні роботи. Режим гнучкого робочого часу. Робота вахтовим методом. Облік робочого часу (Закінчення)

Чи скорочується тривалість робочого дня напередодні святкових, неробочих і вихідних днів? Які роботи вважаються надурочними? У яких випадках можна застосовувати гнучкий графік роботи? Кого заборонено залучати до роботи у нічний час? Як обліковується робочий час при відрядженні і вахтовому методі роботи? Відповіді на ці та інші запитання — у статті…

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Клименко Олександр
Як правильно оформлювати титульну сторінку наряду

Що таке «наряди-замовлення»? Які вони можуть бути і на яких роботах застосовуються у сучасних умовах? А що таке «наряд-допуск»? Якими нормативно-правовими актами встановлено його форму? Як заповнюються і де застосовуються? Про це — в матеріалі…

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Постернак Микола
Курс «Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування».
Заняття 5. Порядок видачі листка непрацездатності

На практиці часто виникають запитання щодо того, чи мають право видавати ЛН приватні медичні заклади, на який термін може видавати ЛН фельдшер, чи видається ЛН для догляду за здоровою дитиною у разі тимчасової непрацездатності особи, яка доглядає за нею; чи передбачено відповідальність за порушення порядку видачі ЛН…

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Ковкрак Юлія
За якими видами навчання потрібно укладати договір з працівником на відпрацювання

Державне підприємство за рахунок власних коштів направляє на навчання працівників, які перебувають із ним у трудових відносинах. Працівникові пропонують укласти договір про відпрацювання певного періоду на цьому підприємстві після закінчення навчання. За якими видами навчання потрібно укладати договір про відпрацювання і чи є укладення такого договору обов’язковим, враховуючи те, що навчання здійснюється для потреб підприємства?

СУДОВА ПРАКТИКА

Рішення Артемівського районного суду м. Луганська «Про стягнення всіх сум, що належать працівнику при звільненні, середнього заробітку та моральної шкоди» від 24 березня 2014 року (Витяг)

ІЗ ДОСВІДУ ФАХІВЦІВ

Стахів Ольга
Стажування студентів (практичне застосування)

На підприємстві виникла нагальна потреба у молодому фахівцеві. Вирішили запросити студента 5-го курсу вищого навчального закладу, який має диплом бакалавра і далі навчається з метою здобуття потрібної для підприємства професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Чи може бути вигідною для роботодавця робота стажиста? За якими правилами кадрова служба може прийняти його на роботу? Чи оплачується робота такого працівника?

Коновалова Олена
Коментар до статті

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Відповідно до Інструкції з ведення погосподарського обліку в сіль¬ських, селищних та міських радах, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 8 грудня 2010 року № 491, відповідний облік ведеться за такими формами первинної облікової документації:
  • форма № 1 «Погосподарська книга № на 2011–2015 роки»;
  • форма № 2 «Алфавітна книга об’єктів погосподарського обліку на 2011–2015 роки».
 • Основними інформаційними джерелами погосподарського обліку є будь-які документальні свідчення щодо об’єкта погосподарського обліку: паспорти, свідоцтва, земельно-кадастрова документація, технічні паспорти, правовстановні документи, рішення органів виконавчої влади й органів самоврядування будь-якого рівня, суб’є¬ктів господарювання, письмові та усні заяви громадян тощо.
  Яким чином у цій ситуації виконувати вимоги Закону України «Про захист персональних даних»:

  • чи потрібно формувати і реєструвати базу даних фізичних осіб і скільки баз може бути;
  • як одержувати згоду власників домогосподарств і членів їхніх сімей;
  • у якому документі фіксувати таку згоду; як і коли вручати членам домогосподарства повідомлення про обробку їхніх персональних даних та ін.
 • Працівник 5 червня 2009 року подав до відділу кадрів копію пенсійного посвідчення, виданого працівникові як інвалідові II групи 7 жовтня 2004 року на період з 3 лютого 2004 року до 31 березня 2005 року, дію якого продовжено: з 1 квітня 2005 року до 30 квітня 2006 року, з 1 травня 2006 року до 31 травня 2007 року, з 1 червня 2007 року до 31 травня 2008 року. З 1 червня 2008 року до 30 червня 2010 ро¬ку встановлено III групу інвалідності. З якої дати визначати тривалість щорічної основної відпустки працівника як інваліда: з 3 лютого 2004 чи з 5 червня 2009 року?
 • Громадянин України, який має право на кілька встановлених у законодавстві соціальних пільг, обирає, як правило, лише одну з них, більш вигідну. Чи діє це правило у разі надання таких соціальних пільг, як відпустки без збереження заробітної плати? Згідно зі статтею 25 Закону України «Про відпустки» пенсіонерам за віком може надаватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів. У статті 26 цього ж Закону передбачено надання працівникові відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів. Крім того, відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» дітям війни надається така пільга, як додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до двох тижнів на рік. Чи має право працівник, який є пенсіонером і належить до категорії дітей війни, на відпустку без збереження заробітної плати загальною тривалістю до 2 місяців (30 к/дн — як пенсіонер + 15 к/дн + 14 к/дн — як дитина війни), чи лише тривалістю до 30 календарних днів як пенсіонер за віком?
 • У бюджетній організації поточне фінансування на оплату праці здійснюється з 8 до 12 числа кожного місяця. Економії фонду оплати праці за попередній місяць нема.
  У зв’язку із сімейними обставинами працівник хоче взяти щорічну відпустку в першій половині місяця. Роботодавець не може виплатити йому заробітну плату за період відпустки, оскільки ще не було фінансування. Як діяти в такій ситуації, щоб не порушити вимог КЗпП та Бюджетного кодексу України? Працівник звернувся з проханням звільнити його у зв’язку з поважною причиною у день звернення (початок місяця). Як провести розрахунок із працівником, якщо ще не було фінансування на оплату праці?
 • На підприємстві хочуть створити інженерно-програмний відділ, у якому передбачено три посади: дві — інженера-програміста й одна — начальника відділу. Як відповідно до Класифікатора професій відобразити в штатному розписі посаду начальника інже-нерно-програмного відділу і з яким кодом КП?

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Лаврухіна Наталія
Порядок обчислення пенсій державним службовцям

Усе про пенсії державним службовцям: як визначити стаж державної служби; як визначити розмір заробітної плати для призначення пенсії; як призначається пенсія за віком державним службовцям; як призначається пенсія по інвалідності; як призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника; як здійснюється перерахунок пенсії.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Носіков Олександр
Добір персоналу у сфері рітейлу

Як шукати персонал? Чи варто співпрацювати із спеціалізованими кадровими агентствами? Що таке «нахаби», «байдужі», «тотальні агресори» та «ідеальні продавці»? Як впливає фактор черги на імідж торговельної компанії? Як оцінити кадрову стратегію компанії? У чому полягає метод SWOT-аналізу?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12 квітня 2012 року № 578/5 (Витяг)
 • Роз’яснення Міністерства юстиції України «Право на відпустки. Соціальні відпустки» від 23 січня 2014 року
 • Роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Порядок надання матеріального забезпечення застрахованим особам, які прибувають для тимчасового проживання з АРК та м. Севастополя, за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 20 березня 2014 року