Зміст журналу «Довідник кадровика» № 6 — 2014


Шановні колеги!

Як ви знаєте, з часу оголошення 18 березня п. р. часткової мобілізації і масового призову працівників на військову службу роботи у кадровиків додалося — працівників звільняли з роботи відповідно до норм законодавства, які існували на той час.

Із 1 квітня набули чинності зміни до статті 119 КЗпП, відповідно до яких працівникам, що призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантувалося збереження місця роботи, посади і середнього заробітку.

Отже, працівники, яких призивали на військову службу з 18 по 31 березня, опинилися в нерівному становищі з тими, хто пішов служити після 1 квітня.

Таку нерівноправність Верховна Рада виправила, прийнявши 20 трав­ня Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації». Цим законом унесено зміни до низки нормативних актів, зокрема й до КЗпП. Так,відповідно до доповнення, яке внесено до пункту 3 частини першої статті 36 Кодексу, уже не припиняється трудовий договір у зв’язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року.

Частина третя статті 119 КЗпП тепер має таку редакцію: «За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

А головне, що, відповідно до вказаного Закону, частина третя статті 119 КЗпП поширюється й на тих, хто був призваний на службу з 18 березня п. р.

Законом унесено і низку інших змін, з якими ви можете ознайомитися в наступному номері журналу.

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ПОДІЯ

Конкурс «Кадровик року’2013»

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Підстави та порядок застосування колективної матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану роботодавцеві (Закінчення)

У якій формі укладають договори про повну матеріальну відповідальності і чи можна змінювати текст типового договору про повну матеріальну відповідальність? У який спосіб оформлюють рішення про запровадження колективної (бригадної) матеріальної відповідальності?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Герасимов Олексій
Організація та проведення конкурсу на вакантні посади державної служби

Які вимоги висуваються до кандидатів на посади державних службовців? Хто не допускається до участі в конкурсі? Які документи має подати претендент на посаду державного службовця? Як проводять іспит? У яких випадках оголошують повторний конкурс?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Соломонов Станіслав
Атестація управлінського персоналу

Якими документами регламентується організація атестації працівників і які саме працівни¬ки підлягають атестації? Як роботодавець може використовувати результати атестації?

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Постернак Микола
Курс «Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування».
Заняття 6. Види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Інколи виникають запитання, як визначити перші п’ять днів тимчасової непраце¬здатності, якщо один страховий випадок підтверджено кількома ЛН? Чи оплачувати ЛН, виданий у день звільнення працівника? Як виплачувати допомогу по вагітності та пологах, якщо працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Бойко Микола
Перебування у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи — підстава для розірвання трудового договору

Головний бухгалтер і бухгалтер з нарахування заробітної плати, які безпосередньо підпорядковані й підконтрольні один одному, вступили в шлюб. Чи зобов’язаний роботодавець застосовувати звільнення за пунктом 4 статті 41 КЗпП України у зв’язку з перебуванням у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи?

СУДОВА ПРАКТИКА

Зміни в організації виробництва і праці як підстава звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого органу (п. 1 ст. 40 КЗпП України) (Продовження)

Хто має переважне право на залишення на роботі? Чи може мати привілеї в залишенні на роботі працівник з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці? Коли застосовують правила пункту 6 статті 36 КЗпП і пункту 1 статті 40 КЗпП?

Постанова Верховного Суду України «Про визнання протиправним наказу про звільнення, зобов’язання поновити на службі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу» від 25 березня 2014 року

ІЗ ДОСВІДУ ФАХІВЦІВ

Стахів Ольга
Мобілізація

Звільняти чи не звільняти працівника, який одержав повістку із військкомату про призов на військову службу у зв’язку з мобілізацією у третій декаді березня? Зберігати чи не зберігати йому робоче місце?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Працівниця в серпні 2012 року отримала пенсію державного службовця у зв’язку з виповненням їй 55-річного віку і за наявності стажу державної служби 13 років. У 2012 році їй одночасно було подовжено термін перебування на державній службі на два роки. Тобто вона продовжує працювати й отримує пенсію державного службовця. Працівниця не одержала 10 посадових окладів під час виходу на пенсію згідно із Законом України «Про державну службу», оскільки не звільнялася з посади. За цей період було упроваджено пенсійну реформу, відповідно до якої державні службовці можуть працювати на державній службі до досягнення 60-річного віку. Тобто на сьогодні працівниця є державним службовцем, працює на посаді головного спеціаліста — головного бухгалтера. Згідно з наказом Міністерства розпочато ліквідацію територіального управління. Усі працівники при звільненні у зв’язку з ліквідацією отримують вихідну допомогу та реєструються в центрі зайнятості як безробітні. На роботі працівницю повідомили, що їй не виплатять вихідної допомоги при звільненні у зв’язку з ліквідацією установи, оскільки вона отримає 10 посадових окладів. Працівниця звільняється не за власним бажанням, а у зв’язку з ліквідацією установи.
  Яким чином вона може отримати 10 посадових окладів під час вихо¬ду на пенсію державного службовця згідно із Законом України «Про дер¬жавну службу», якщо її буде звільнено у зв’язку ліквідацією установи?
  Чи виплатять працівниці вихідну допомогу при звільненні?
  Чи може вона зареєструватися в центрі зайнятості як безробітна?
 • Жінці, яка працювала у шкідливих умовах праці за Списком № 2, пенсія за віком на пільгових умовах призначається у 50 років (за дотримання всіх потрібних умов). Після досягнення нею 55-річного віку підприємство припиняє виплачувати їй пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», оскільки із цього питання не прийнято окремих законодавчих актів. Згідно зі статтею 26 Закону України «Про зага¬ль¬нообов’язкове державне пенсійне страхування» жінка досягає пенсійного віку в 57 років. За рахунок яких коштів має виплачуватися пенсія за період від 55 до 57 років?
 • У дитячій поліклініці є вакантна посада (ставка) лікаря ультразвукової діагностики. Чи може комунальне підприємство ТМО «Дитяча лікарня та пологовий будинок» дозволити працювати за суміщенням на посаді лікаря ультразвукової діагностики дитячої поліклініки двом лікарям: лікарю-кардіоревматологу дитячому дитячої поліклініки та лікарю-педіатру педіатричного відділення дитячого стаціонару з доплатою в розмірі 50 % від 0,5 ставки лікаря УЗД за наявності сертифіката лікаря-спеціаліста з УЗД? Кабінет УЗД розташований в іншому приміщенні.
 • Лікар з 29 вересня до 8 жовтня 1965 року працював фельдшером, з 12 жовтня 1965 року до 30 травня 1968 року — проходив строкову служ¬бу в лавах Радянської Армії на медичних посадах. 21 серпня 1968 року його було зараховано на навчання до медичного інституту. Чи зараховується служба в армії до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років? Під час навчання в медичному інституті з 3 грудня 1970 року до 11 жовтня 1971 року особа працювала медичною сестрою в лікарні.
 • Якої тривалості надавати щорічні додаткові відпустки зовнішнім сумісникам, якщо, наприклад, тривалість щорічної основної відпустки лікаря-психіатра становить 24 календарних дні, додаткової — 25 календарних днів, лікаря-терапевта дільничного — відповідно 24 і 7 календарних днів плюс 3 календарних дні за роботу на дільниці? Скільки днів відпустки надавати зовнішнім сумісникам, які працюють за робітничими спеціальностями?
 • На підприємстві ведеться підсумований облік робочого часу з розрахунку 40-годинного робочого тижня. Норма годин у розрахунковому періоді (квартал) за червень — серпень 2013 року становить:
  • у червні — 143 год.;
  • у липні — 184 год.;
  • у серпні — 167 год.

  Усього — 494 год.
  За графіком працівник фактично відпрацював:

  • у червні — 152 год. (8 год. святкових за графіком);
  • у липні — 184 год.;
  • у серпні — 176 год. (8 год. святкових за графіком).

  Сумарна кількість відпрацьованих годин у розрахунковому періоді — 512, із них надурочно — 2 год. (512 – 494 – 16).
  Відповідно до пункту 11 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 року № 138, у разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові й неробочі дні (ст. 73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Як визначити норму робочого часу і, відповідно, тривалість надурочних робіт?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 25 березня 2014 року № 110
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації оповіщення резервістів щодо їх виклику до військових частин Національної гвардії України для проходження підготовки, зборів» від 9 квітня 2014 року № 300
 • Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Інструкції з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках» від 10 лютого 2014 року № 122
 • Лист Державного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України «Щодо заповнення та подання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» від 5 березня 2014 року № ДЦ-01-1433/0/6-14
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд звернення» від 25 березня 2014 року № 335/13/84-14
 • Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Щодо змін, розроблених та затверджених наказом від 23 січня 2014 року № 24» від 7 лютого 2014 року № 8/15-64-14
 • Роз’яснення Міністерства оборони України «Роз’яснення щодо забезпечення гарантій збереження за громадянами, призваними на військову службу під час мобілізації, робочого місця (посади) та середнього заробітку» від 29 квітня 2014 року
 • Роз’яснення Державної інспекції України з питань праці «Щодо мобілізації» від 30 квітня 2014 року
 • Лист Пенсійного фонду України «Щодо відображення у звітності по ЄСВ оплати навчальних зборів» від 11 квітня 2014 року № 9846/05-10
 • Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника» від 9 квітня 2014 року № 5.1-31-767
 • Роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо порядку дій, якщо працівник захворів на новоствореному підприємстві, а комісія по соціальному страхуванню ще не створена» від 18 квітня 2014 року