Зміст журналу «Довідник кадровика» № 5 — 2015


Шановні колеги!

Праця неповнолітніх осіб, як відомо, певною мірою може застосовуватися, і це унормовано КЗпП. Але ж трапляється, що діти — малолітні особи — можуть брати участь у театральних спектаклях, концертах, шоу-програмах тощо. Яким чином оплачувати їхню працю, як оформити відносини з ними? Відповіді на ці запитання автор дає у статті «Чи можна залучати до праці малолітніх дітей?»
Значна частина запитань, що надходять на гарячу лінію журналу, стосується мобілізації працівників і їх демобілізації. Стаття «Демобілізація: допускаємо працівника до роботи» допоможе вам прийняти правильне кадрове рішення, якщо трапиться ситуація, описана автором у матеріалі.
З огляду на події, що розвиваються в державі, вимоги у сфері цивільного захисту стали актуальними. Що повинен знати роботодавець, щоб забезпечити працівникам ефективний захист?Відповіді устатті «Організація цивільного захисту на виробництві».
Зверніть увагу на зміни, які стосуються роботи кадровиків. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 185 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби (повний текст на с. 107).
З 10 березня п. р. втратила чинність Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» (наказ Держкомстату України від 31 січня 2015 року № 29). Про затвердження нової інструкції ми обов’язково повідомимо вам на сторінках журналу.

Бажаємо всім, хто причетний до роботи з персоналом, щастя, здоров’я, підтримки керівництва і завжди гарного настрою!

З повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Звірич Лариса
Допомога по безробіттю: кому і коли її виплачують та в якому розмірі (Закінчення)

З яких підстав особі може бути відмовлено в наданні статусу безробітного? Коли припиняється реєстрація безробітного? У яких розмірах виплачується допомога по безробіттю та яка тривалість її виплати?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Палеха Юрій, Мартиненко Лариса
Документування прийняття на державну службу (Продовження)

Після того як кандидат одержав повідомлення про результати конкурсного добору на заміщення вакантної посади державного службовця, він проходить медичний огляд і готує подання щодо призначення на посаду або щодо погодження призначення на посаду та подає певні документи. Які саме документи треба підготувати? Чи є особливості у документуванні призначення (обрання) на посаду в органи місцевого самоврядування? А якими документами супроводжується погодження щодо призначення на посади керівників кадрових служб? Як проводиться медичний огляд? Саме про це йдеться у статті.

 

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Бойко Микола
Чи можна залучати до праці малолітніх дітей?

До досягнення якого віку особа вважається малолітньою? Хто може бути законним представником малолітньої дитини? Чи можна укладати трудові договори з малолітніми? Хто відшкодовує шкоду, заподіяну малолітнім?

Васильєв Юрій
Демобілізація: допускаємо працівника до роботи

Коли роботодавцям чекати демобілізованих працівників і як дізнатися, чи своєчасно працівник став до роботи? Як діяти у ситуації, коли рік із часу мобілізації минув, а працівник до роботи не приступив? Які документи має подати працівник при поверненні на роботу після демобілізації? Які дії роботодавця в разі прибуття демобілізованого працівника на роботу?

Васильова Зоя
Огляд законодавчих пропозицій з питань соціально-трудових відносин (станом на 20 квітня 2015 року)

У Верховній Раді України напрацьовано низку законопроектів, якими вносяться зміни до законодавчих актів щодо питань соціально-трудових відносин, тобто трудових відносин працівник — роботодавець. Розглянемо їх, порівнюючи чинну редакцію і редакцію, що пропонується. Як змінюється, скажімо, порядок покриття шкоди, заподіяної працівником, чи яка настає матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником за порушення строків виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівникові від роботодавця? Які передбачено додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню котромусь із батьків або особі, яка їх замінює? Який розмір грошової компенсації пропонується встановити для реабілітованих осіб?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Штепа Тетяна
Практика обліку військовозобов’язаних і призовників. Рекомендації кадровикам

Які обов’язки покладаються на підприємства щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації працівників-військовозобов’язаних? Як здійснюється бронювання військовозобов’язаних? Хто має вести журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників і де він зберігається? Яку відповідальність передбачено за порушення вимог законодавства про ведення військового обліку?

Лисюк Микола
Організація цивільного захисту на виробництві

З огляду на події, що розвиваються в державі, вимоги у сфері цивільного захисту стали актуальними. Що повинен знати роботодавець, щоб забезпечити працівникам ефективний захист на виробництві, зокрема, це стосується суб’єктів господарювання, у яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій. Чи всі суб’єкти господарювання обізнані зі своїми основними завданнями та обов’язками, що стосуються цивільної оборони? Де можуть пройти навчання особи, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту? Читаймо, будьмо підготовленими, як запобігти надзвичайним ситуаціям і ліквідувати їх наслідки.

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення недоплаченої заробітної плати за час відпусток, компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати» від 18 лютого 2015 року

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Губар Олена
Звільняємо працівника з роботи: видання наказу та внесення запису до трудової книжки

Дію трудового договору з працівником може бути припинено лише з підстав, передбачених українським законодавством. Звільнення працівника відбувається за певною процедурою. Автор розглядає оформлення наказу про звільнення, внесення запису в трудову книжку, проведення остаточного розрахунку, виплату вихідної допомоги при звільненні працівника.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • На підприємстві в опалювальний сезон із жовтня по квітень протягом п’яти років працює водій без класності. Закінчивши курс навчання в автошколі (відкрито всі категорії), він написав заяву про присвоєння II класу, але згідно з нормативними документами підприємство не може його присвоїти, оскільки працівник не має трьох років безперервного стажу роботи на підприємстві. Як діяти в такій ситуації?
  • У штатному розписі територіального центру є посада інспектора з кадрів, а також посади чотирьох працівників бухгалтерії: головного бухгалтера, економіста І категорії, бухгалтера (з дипломом спеціаліста), касира. «Звіт з праці» за формою № 1-ПВ завжди готував та надавав до управління статистики бухгалтер. Тепер головний бухгалтер наполягає, щоб інспектор з кадрів готував цей звіт та інші і надавав до управління статистики. У кваліфікаційних характеристиках, вміщених у Розділі 1 Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП зазначено, що бухгалтер (з дипломом спеціаліста) готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, а інспектор з кадрів складає встановлену звітність про роботу з кадрами. Форма № 1-ПВ (квартальна) підписується керівником та особою, відповідальною за достовірність наданої інформації. «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» за формою № 10-ПІ (річна) підписують керівник установи та головний бухгалтер. 1. Хто з працівників може бути відповідальний за достовірність наданої інформації для формування звіту з праці (форма № 1-ПВ), ставити свій підпис і подавати його до управління статистики? 2. Чи повинен заповнювати форму № 10-ПІ (річна) інспектор з кадрів?
  • За рішенням суду працівника в січні 2015 року поновлено на попередній посаді. Чи потрібно заводити на нього нову особову картку (форма № П-2)? Якщо так, то як у ній відобразити відомості про час роботи на підприємстві до поновлення на роботі і внести сам запис про поновлення? У попередній особовій картці були такі записи: — про прийняття у 2002 році на посаду лікаря; — про переведення у 2009 році на посаду завідувача відділення; — про звільнення у 2013 році.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Постернак Микола
Обмеження страхових виплат розміром мінімальної заробітної плати: труднощі у застосуванні норм пунктів 1 і 2 частини 4 статті 19 Закону № 1105

На сьогодні уповноважені органи (Міністерство соціальної політики України та Фонд соціального страхування України) належним чином не прокоментували норм Закону № 1105, які можна тлумачити по різному. Однією з таких норм є положення пунктів 1 і 2 частини 4 статті 19, якою визначено порядок застосування обмежень розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах. Розглянемо особливості застосування цих обмежень на конкретних прикладах та визначимо випадки, у яких вони не застосовуються.

Лазоренко Олександр
Матеріальне забезпечення осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, за рахунок коштів ФСС з ТВП

На що слід звертати особливу увагу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, щоб вчасно отримати матеріальну допомогу по тимчасовій непрацездатності як застраховані особи за листками непрацездатності, виданими закладами охорони здоров’я Донецької та Луганської областей? Який розроблено механізм надання усіх видів матеріального забезпечення цим особам і які документи потрібні, щоб отримати це матеріальне забезпечення? Як отримати довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213-VIII
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» від 8 квітня 2015 року № 185
  • Наказ Державної служби статистики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 06 листопада 2006 року № 508 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» від 31 січня 2015 року № 29
  • Лист Міністерства соціальної політики України «Про надання роз’яснення (щодо застосування нової Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)» від 10 лютого 2015 року № 55/13/133-15