...
Реєструйся

Кого можна залучити до штату служби охорони праці підприємства?


Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України у листі надала роз’яснення щодо створення служби охорони праці на підприємствах.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Термін «відповідна підготовка» передбачає наявність виробничого стажу роботи не менше трьох років і проходження навчання з питань охорони праці.

Тобто, спеціаліст, який залучається на договірних засадах, для виконання функцій охорони праці повинен пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці як особа, яка здійснює господарську діяльність та зареєстрована в установленому законодавством порядку.

Процедура та порядок проведення навчання з питань охорони праці визначається на підставі статті 18 Закону України “Про охорону праці” та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці є обов’язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності.

Все про охорону праці – в журналі «Охорона праці і пожежна безпека»