Комітет рекомендує прийняти доопрацьований проект Трудового кодексу


Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований проект Трудового кодексу

Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова зазначила, що до проекту Трудового кодексу №1658 включені нові прогресивні положення, спрямовані на забезпечення захисту прав працівників. «У доопрацьованому проекті визначено основні принципи правового регулювання трудових відносин. Зокрема, збільшено тривалість щорічної основної відпустки з 24 до 28 днів; виписано порядок оприлюднення державними органами норм законодавства про працю; конкретизовано поняття сторін та суб’єктів трудових відносин», — доповнила вона.

За словами голови Комітету, в оновленому проекті також виписано поняття трудових відносин; встановлено порядок прийняття працівника на роботу за рішенням суду.

«Вперше у проекті Трудового кодексу визначено поняття «робоче місце», а також питання правонаступництва в трудовому законодавстві в разі злиття або поділу юридичної особи. Крім цього, проектом передбачено право на репатріацію та умови припинення трудових відносин за умови настання надзвичайних обставин (стихійного лиха, воєнних дій, тощо», — пояснила Л.Денісова.

Проект Трудового кодексу також передбачає додаткові гарантії для вагітних жінок, зокрема, за ними зберігається середній заробіток за час проходження медичного огляду, пов’язаного з вагітністю.

Ще однією новацією є пропозиція не вести облік робочого часу для працівників, які планують свій робочий час самостійно.

За словами Людмили Денісової, в проекті Трудового кодексу виписано характеристики умов праці, зокрема, ті, які належать до шкідливих та небезпечних, особливого та роз’їзного характеру праці, легкої праці неповнолітніх тощо.

«Дуже важливо, що осучаснено положення, зміни до яких вносилися протягом останнього року — це гарантії для мобілізованих, відпустки матерям дітей інвалідів підгрупи А І підгрупи», — наголосила Людмила Денісова.

З проекту видалено корупційну складову в частині визначення цивільно-правових або трудових відносин (зокрема, таким правом наділятимуться лише суди).

«Ми розробили такий Трудовий кодекс, який орієнтується на Європейську соціальну хартію, ратифіковану нашою державою, на Декларацію прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні, культурні права і Конвенцію Міжнародної організації праці», — підсумувала голова Комітету.

ВР