Належним чином оформлений лікарняний є пiдставою для продовження чи перенесення щорiчної вiдпустки


Чи повинен роботодавець продовжувати або переносити щорiчну вiдпустку працiвника на кiлькiсть днiв хвороби, що припали на вiдпустку згiдно з листком непрацездатностi, виданим з порушеннями, якi не були виправленi та через якi допомога по тимчасовiй непрацездатностi не призначалася?

Запитання: Чи повинен роботодавець продовжувати або переносити на iнший перiод щорiчну вiдпустку працiвника на кiлькiсть днiв хвороби, що припали на цю вiдпустку згiдно з листком непрацездатностi, виданим з порушеннями, якi так i не були виправленi i через якi допомога по тимчасовiй непрацездатностi за цим листком не призначалася?

Чи пiдлягає продовженню або перенесенню на iнший перiод щорiчна вiдпустка працiвника на кiлькiсть днiв хвороби, що припали на цю вiдпустку згiдно з листком непрацездатностi, за яким хвороба настала унаслiдок алкогольного сп’янiння?

Консультує Мінсоцполітики: Згiдно зi ст. 11 Закону «Про вiдпустки» щорiчна вiдпустка має бути перенесена на iнший перiод або продовжена у разi тимчасової непрацездатностi працiвника, засвiдченої в установленому порядку.

Вимоги до заповнення листка непрацездатностi призначенi Iнструкцiєю №532/274/136-ос/1406. Обов’язок щодо перевiрки правильностi заповнення листка непрацездатностi покладено на комiсiї iз соцiального страхування, створенi роботодавцями.

Вiдповiдно до п. 2.10 Iнструкцiї №455 у разi тимчасової непрацездатностi, зумовленої захворюванням або травмою, внаслiдок алкогольного, токсичного сп’янiння чи дiї наркотикiв видається листок непрацездатностi з обов’язковою позначкою про це в ньому.

Отже, виданий працiвниковi належним чином оформлений листок непрацездатностi є пiдставою для продовження чи перенесення щорiчної вiдпустки незалежно вiд причин непрацездатностi.

Вiдповiдно щорiчна вiдпустка працiвника не продовжується i не переноситься, якщо вона припала на перiод непрацездатностi, належним чином не засвiдченої (вiдсутнi пiдписи, печатки тощо).

Джерело: km.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації