Передплати журнал

Нещасний випадок невиробничого характеру


Працівник підприємства по дорозі додому після роботи потрапив у ДТП і у зв’язку з отриманими травмами знаходиться у лікарні у непритомному стані.

 • Які дії керівництва підприємства щодо такого працівника?
 • Чи вважається це нещасним випадком на виробництві та чи необхідно повідомляти про нього Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві?

Зважаючи на норми п. 5 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232), розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, громадським, власним або іншим транспортним засобом, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Відповідно до п. 3 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270 (далі — Порядок № 270), нещасні випадки, що сталися під час прямування на роботу чи з роботи пішки, громадським, власним або іншим транспортним засобом, що не належить підприємству, установі або організації і не використовувався в інтересах цієї організації незалежно від того, чи був потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного або наркотичного сп’яніння, підлягають розслідуванню.

Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий. До її складу входять голова комісії — посадова особа, яку визначає керівник організації, та члени комісії — керівник відповідного структурного підрозділу, представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки (п. 11 Порядку № 270).

Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу.

За результатами розслідування нещасного випадку або технічного розслідування причин виникнення аварії, пов’язаної з використанням газу в побуті, складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм), який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування.

Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку.

Акт за формою НТ надсилається:

 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;
 • районній держадміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради, на території якої стався нещасний випадок);
 • організації, де працює або навчається потерпілий;
 • організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об’єкта, де стався нещасний випадок.

Копія акта надсилається прокурору, органу досудового розслідування та іншим організаціям на їх запит.

Відповідно до п. 10 Порядку № 1232 роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з додатком 2 до Порядку:

 • органу Фонду за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
 • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого у профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння));

2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування відповідно до норм Порядку № 270.

ЛІГА:ЗАКОН