Нові державні гарантії освітянам в умовах воєнного стану


Нові державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану для сфери освіти передбачає Закон України від 15 березня 2022 року № 2126-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану” (далі – Закон № 2126).

Закон № 2126 опубліковано в газеті «Голос України» № 60 19 березня 2022 року. Він набрав чинності 20 березня 2022 року.

Законом № 2126 доповнено Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII “Про освіту” ст. 57-1 «Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», згідно з якою здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) вимушені були змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від їхнього поточного місця проживання (перебування), на час особливого періоду, гарантується:

– організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;

– збереження місця роботи, середнього заробітку, виплата стипендії та інших виплат, передбачених законодавством;

– місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

Забезпечення держаних гарантій, визначених частиною 1 цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану у межах своєї компетенції здійснюють:

– органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації, органи місцевого самоврядування, їхні представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;

– заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;

– громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.

Вказані органи мають право приймати в межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації зазначених вище державних гарантій в умовах воєнного стану.

Міністерство освіти і науки України уповноважено здійснювати нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти і науки та видавати накази з питань створення освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу та з інших питань у сфері освіти і науки, не врегульованих в умовах воєнного стану.

Строк дії таких наказів не може перевищувати строк особливого періоду.

Джерело: Головне управління Держпраці в Одеській області

Матеріали до теми


Безвісті зниклий мобілізований працівник та виплата середнього заробітку
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством ...
Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...