Передплати журнал

Новий законопроект передбачає обмеження трудових прав на час воєнного стану


У Верховній Раді прийнято законопроект № 7160 від 14.03.2022 року, яким пропонують визначити організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Ініціатор документу – Третьякова Г.М., Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ним пропонують на період дії воєнного стану обмежити конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції України.

Законопроект посилює роль роботодавця, однак звужує трудові права працівників.

Пропонують, що в період дії воєнного стану:

  1. При укладенні трудового договору в період умова про випробування при прийнятті на роботу пропонують встановлювати для будь-якої категорії працівників.
  2. Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
  3. Норми ст. 32 КЗпП про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.
  4. Допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною.
  5. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень. П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.
  6. Дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року) на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
  7. У разі неможливості виплати зарплати через воєнні дії виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність.
  8. Дія окремих положень колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена.
  9. Роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури.
  10. Дія трудового договору може призупинятися у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість виконання роботи.

Джерело: Бухгалтер.UA

Матеріали до теми


Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю під час воєнного стану
СИТУАЦІЯ Усім працівникам з інвалідністю у табелі обліку використання робочого часу проставлено «НЗ» за весь місяць. Чи вплине це якось ...
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини під час воєнного стану
Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням ...
Які умови припинення трудових відносин при спрощеному режимі регулювання: відповідає Держпраці
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у разі застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин, ...