Реєструйся

Оформлюємо та ведемо Журнал реєстрації договорів про надання послуг


Діяльність будь-якого підприємства, установи чи організації (далі — підприємство) неможлива без укладання різних видів договорів. А для підприємств, що спеціалізуються на наданні послуг — банківських, готельних, медичних, освітніх, охоронних тощо, основними видами договорів є договори про надання власне цих послуг.

Згідно зі ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, що споживають у процесі вчинення певної дії чи здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлює договір.

Зазвичай договірна діяльність на згаданих підприємствах здійснюється на підставі положення про договірну роботу та положень про структурні підрозділи, що безпосередньо виконують цю роботу. Ураховуючи те, що підприємства надають послуги в найрізноманітніших сферах, ми сконцентруємо увагу на загальних вимогах до реєстрації договорів про надання послуг.

Далі у статті:

  • Правила реєстрації договорів про надання послуг
  • Форма Журналу реєстрації договорів про надання послуг та порядок його заповнення
  • Яких правил слід дотримуватися під час реєстрації службових документів
  • Реквізити і графи Журналу реєстрації договорів про надання послуг
  • Скільки часу потрібно зберігати Журнал
  • Найпоширеніші помилки: на що варто звернути особливу увагу

Увага! Матеріал публікується частково. Повний варіант статті — у журналі «Діловодство» № 6, 2019.

Придбати журнал

Електронний формат