...
Реєструйся

Організація ведення військового обліку на підприємстві. Встановлення доплати за ведення військового обліку.


Сьогодні в Україні у багатьох роботодавців постають питання щодо організації ведення військового обліку. Зокрема, як правильно організувати такий облік, кого призначити відповідальним і чи потрібно встановлювати такому працівнику доплату? Яка відповідальність встановлена за порушення порядку ведення військового обліку?

У ст. 16 Закону України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII визначено завдання підприємств, установ та організацій усіх форм власності і обов’язки їх посадових осіб у сфері оборони. Одним із цих обов’язків є сприяння щодо забезпечення ведення персонального військового обліку військовозобов’язаних і призовників, їх підготовки до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальних (або перевірочним) та спеціальних зборів і під час мобілізації, створення працівникам належних умов для виконання ними військового обов’язку згідно із законодавством, забезпечення заходів щодо їх військово-патріотичного виховання.
Водночас ст. 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII визначено обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, а саме те, що посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зобов’язані:

• сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;
• вести облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;
• надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;
• сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби у військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин.

Відповідно до ч. 5 ст. 34 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (Закон № 2232) персональний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

Керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування інформують відповідні військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов’язки щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних.

Законодавством установлено, що керівники, інші посадові особи підприємств та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, неприбутті за викликом до військкомату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Автор — Юлія Панасюк, заступник головного редактора журналу «Довідник кадровика», експерт із трудового права

Докладніше — у газеті «Кадри і зарплата» № 16, 2016