Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Основні зміни в Порядку призначення, перерахування та проведення щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого

Дата публікації: 11.12.2018

Відповідно до статті 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», право на страхові виплати в разі смерті потерпілого мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Такими непрацездатними особами є:

1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання, - до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;

2) особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо вони не працюють;

3) особи з інвалідністю - члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;

4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;

5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.

Слід звернути увагу, що з набуттям чинності з 01.10.2018 року постанови правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року №11 «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат», членам сім’ї застрахованої особи віком до 23 років, які мають право на відшкодування шкоди в зв’язку з втратою годувальника та навчаються за денною формою навчання виплати здійснюються згідно з довідкою навчального закладу (щорічно або після кожного семестру).

Якщо страхові виплати особі, яка мала на них право у зв’язку з втратою годувальника, було припинено у зв’язку із закінченням одного навчального закладу та вступу до іншого (у тому числі у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим), щомісячні страхові виплати поновлюються з дати їх припинення за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців.

Також відповідно до вищезазначеної постанови з 01 жовтня 2018 року буде проводитись перерахування сум щомісячних страхових виплат у разі зміни складу сім’ї померлого якщо помирає особа, яка перебувала на його утриманні, чого не було передбачено раніше.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації