...
Реєструйся

Особливості передачі справ між матеріально відповідальними особами


Мінсоцполітики зазначило, що для дотримання штатної дисципліни штатним розписом підприємства визначається, що конкретну посаду може обіймати тільки один працівник з відповідним окладом. У зв’язку з цим, перш ніж прийняти на роботу нового працівника, слід звільнити працівника, який обіймав дану посаду раніше.

У разі якщо мова йде про матеріально відповідальних осіб, порядок звільнення і прийому яких має свої особливості, необхідно пам’ятати, що при зміні таких працівників на день прийому-передачі справ проводиться інвентаризація.

У день звільнення (у день прийому-передачі справ) матеріально відповідальна особа повинна передати матеріальні цінності, за які несе відповідальність. При цьому складаються акти приймання-передачі матеріальних цінностей і з новим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Але оскільки це останній робочий день працівника, який звільняється, то нового працівника прийняти на роботу не можна через наведені вище причини. Правомірним буде тимчасове призначення працівника установи для виконання такої роботи з числа осіб у межах тієї ж категорії персоналу. При цьому видається відповідний наказ керівника і з таким працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність. У перший день роботи нова матеріально відповідальна особа приймає матеріальні цінності від тимчасово призначеного працівника.