Передплати журнал

Особливості прийняття/звільнення керівника підприємства


Керівник підприємства, установи, організації (далі — підприємство) такий самий найманий працівник, як й інші: його приймають на роботу, він іде у відпустку чи бере «лікарняний» і так само підлягає звільненню. Тобто на керівника підприємства також поширюються норми трудового законодавства. Проте у прийнятті на роботу та звільненні з неї керівника підприємства все ж є деякі особливості. Розглянемо детальніше, які саме.

Відповідно до частини 2 статті 19 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання підлягають державній реєстрації.

Порядок реєстрації юридичних осіб регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, у частині 2 статті 13 якого йдеться про те, що технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу, зокрема, до цент рального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та державну реєстрацію фізичної особи — підприємця копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заяви про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.

Здавалося б, після реєстрації юридичної особи всі відповідні державні органи повинні знати про прийняття керівника підприємства на роботу, адже без цього не було б здійснено реєстрацію. Однак пам’ятаймо, що керівник, як було зазначено вище, є найманим працівником і на нього також поширюються норми трудового законодавства. Отже, відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) він не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загально обов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто повідомлення про прийняття керівника підприємства на роботу подається так само, як на всіх інших працівників, у формі, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 року № 413 (далі — Постанова № 413).

Відповідну позицію підтверджує Державна фіскальна служба України у листі від 2 жовтня 2015 року № 20929/6/99-99-17-03-03-15.

Також не слід забувати, що з керівником підприємства оформлюються трудові відносини. І якщо для звичайного працівника достатньо правильно оформити трудовий договір, то перед оформленням трудових відносин із керівником йому доречно звернутись до загальних зборів із заявою з проханням розглянути його кандидатуру на керівну посаду. Рішення про прийняття такого працівника оформлюється протоколом загальних зборів (додаток 1).

Якщо підприємство діюче, то допускається видання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу нового керівника його попередником. Але дві особи не можуть одночасно обіймати цю посаду, тому перед цим необхідно видати наказ (розпорядження) про звільнення діючого керівника. Якщо ж підприємство новостворене, наказ (розпорядження) про прийняття може видати і новий керівник (додаток 2).

Керівник підприємства, як і будь-який інший найманий працівник, має повне право припинити трудові відносини з роботодавцем. Розглянемо добровільне розірвання трудового договору (контракту) керівником підприємства. На керівника поширюється дія статей 36 та 38 КЗпП, однак є певні нюанси. Керівник пише заяву не сам собі, а загальним зборам підприємства (додаток 3).

Звільнення за угодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 КЗпП також має місце у трудових відносинах з керівником. Якщо з ним був укладений трудовий договір у формі контракту, яким передбачено підстави припинення трудового договору, у заяві можна вказати відповідний пункт контракту.

Така заява розглядається на чергових чи позачергових загальних зборах, рішення оформлюється протоколом, який також буде підставою для видання наказу (розпорядження) про припинення трудового договору з керівником підприємства . Припинення трудового договору у такому випадку відбувається на підставі пункту 8 статті 36 КЗпП, тобто на підставах, передбачених контрактом.

Інформацію підготувала експерт журналу «КАДРОВИК.UA» Наталія Лук’янчук, cтарший фахівець з кадрового адміністрування ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна».

Повну версію статті можна знайти в квітневому номері журналу «КАДРОВИК.UA», 4’2019.

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ

Матеріали до теми


Держпраці відповідає на запитання щодо невиходу працівників на роботу під час війни
Запитання Як оформити невихід на роботу працівників у воєнний час? І як в табелі робочого часу відмітити це? Відпусткою за ...
«Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика»: відповідь на запитання з добірки
Добірка експрес-консультацій «Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика» складається із чотирьох модулів, у яких містяться чіткі й лаконічні відповіді на ...