...
Реєструйся

Підприємство може односторонньо коригувати зарплати


ВСУ висловився із приводу стягнення недоплаченої зарплати за час відпусток і компенсації втрати частини зарплати у зв’язку із порушенням строків її виплати.

Зокрема, судді в постанові від 18.02.2015 р. у справі № 6-234цс14 дійшли висновку, що на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування зарплати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей, а зменшення коефіцієнта підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві провадиться відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах). Таке рішення приймається органом підприємства відповідно до повноважень, встановлених статутом підприємства.
Нагадаємо: згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.№ 514-VI, порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства.

Відповідно до п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації згідно з актами законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колдоговорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зарплата разом із преміями й іншими виплатами, що враховуються під час обчислення середньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати й інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Интерактивная бухгалтерия