Положення про підвищення кваліфікації тренерів змінено

Дата публікації: 02.07.2018

Відповідно до статей 20, 49 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 року № 3808-XII, підпункту 29 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), та з метою удосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), залучення інститутів громадянського суспільства — всеукраїнських спортивних федерацій з видів спорту до реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту наказом Міністерства молоді та спорту України від 22 березня 2018 року № 127, затверджено Зміни до Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 вересня 2016 року № 3520.

Відповідно до змін тренери та фахівці підвищують кваліфікацію у закладах вищої освіти на курсах підвищення кваліфікації або проходять навчання, що проводять всеукраїнські спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту (далі — спортивні федерації), один раз на п’ять років.

Курси підвищення кваліфікації тренерів та фахівців організовують заклади вищої освіти, які мають право на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому рівні вищої освіти з підвищення кваліфікації за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

Спортивні федерації можуть проводити навчання для тренерів (тренерів-викладачів), якщо це передбачено їх статутною діяльністю, для вдосконалення практичних і теоретичних знань з відповідних видів спорту.

Фінансування підвищення кваліфікації тренерів та фахівців здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерело: www.ligazakon.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації