...
Реєструйся

Повернення авансу: нюанси складання розрахунку коригування


ДФСУ відповіла, як заповнювати розрахунок коригування, який складається продавцем при поверненні авансу покупцю — неплатнику ПДВ, у тому числі якщо на дату здійснення передоплати такий покупець був платником ПДВ.

Податківці нагадали, що порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН такий самий, як і для податкових накладних:

— у верхній лівій частині такого розрахунку робиться відповідна позначка «X» і вказується тип причини «02» — постачання неплатнику податку;

— у рядку «Особа (платник податку) — покупець» вказується «Неплатнік»;

— рядки «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» і «Номер телефону» залишаються незаповненими;

— у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «100000000000».

— у графі 1 вказується дата коригування;

— у графі 2 — причина коригування (наприклад: повернення попередньої оплати);

— у графі 3 — номенклатура товарів/послуг, вартість або кількість яких коригується;

— у графі 4 — код товару згідно з УКТ ЗЕД;

— у графах 5.1, 5.2 — одиниця виміру товарів/послуг відповідно до Класифікатора систем позначень одиниць вимірювання та обліку, чинним на дату складання податкової накладної;

— у графі 6 «Коригування кількості, зміна кількості, об’єму, обсяги (-) (+)» вказується кількість (обсяг) непоставлених товарів/послуг зі знаком «-»;

— у графі 7 вказується фактична ціна без урахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.

— графа 8 «Коригування вартості, зміна ціни (-) (+)» і графа 9 «Коригування вартості, Кількість постачання товарів/послуг» залишаються незаповненими.

Залежно від того як оподатковувалася така операція (за основною ставкою, ставками 7 %, 0 %, звільнялася від оподаткування ПДВ), продавцем заповнюється одна відповідна графа розрахунку коригування — 10, 11, 12 або 13, а інші три графи залишаються незаповненими.

При цьому якщо продавцем заповнювалися графи 10 або 11 розрахунку коригування, в останньому рядку по цих графам вказується сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту.