Повідомлення голів РДА про наступне звільнення з посади


20 січня 2021 року набрало чинності Розпорядження Президента України «Про деякі питання, пов’язані з реорганізацією районних державних адміністрацій» від 18 січня 2021 року № 6/2021-рп, яким визначено, що відповідно до частини четвертої статті 118 Конституції України (Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України), у зв’язку з проведенням реорганізації районних державних адміністрацій головам обласних державних адміністрацій в установленому порядку повідомити голів районних державних адміністрацій, що припиняються, про наступне звільнення з посади на підставі пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV (повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі: 6) реорганізації відповідної районної державної адміністрації.).