Реєструйся

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» (далі — проект акта) підготовлений з метою забезпечення ефективної реалізації посадовими особами Держпраці, її територіальних органів та виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад своїх повноважень, зокрема, щодо здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Проект постанови 
Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю
Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення 
Порівняльна таблиця 
Пояснювальна записка 
Аналіз регуляторного впливу  
Додаток до пояснювальної записки