Правові відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки праці


Держпраці в листі від 02.12.2015 р № 5159/0 / 4.4-06 / 6 / ДП-15 нагадала, що Закон України “Про охорону праці” є спеціальним законом, що регулює правові відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Якщо власник підприємства відповідно до статуту або іншого установчого документа підприємства представляє інтереси цього підприємства (наділений повноваженнями керівника з правом підпису), він є відповідальною особою за організацію роботи такого підприємства, в тому числі за стан охорони праці на підприємстві, відповідно до законодавства України він повинен пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Ст. 18 Закону встановлено пряму норму про проходження навчання з питань охорони праці. Порядок проведення такого навчання регламентується Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р № 15.

Згідно п. П. 5.1 – 5.2 та додатком 3 до п. 5.1 Типового положення проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці при прийомі на роботу і періодично, один раз на три роки, керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих і технічних служб підприємств, установ і організацій, об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, пов’язані безпосередньо з організацією безпечного ведення робіт.

Крім того, відповідно до розділу 4 Типового положення щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці проходять посадові особи та інші працівники, які виконують безпосередньо на робочих місцях роботи, зазначені в Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є необхідність у професійному доборі.

Згідно з вимогами ст. 13 Закону роботодавець розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства, та несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства щодо працівників в області охорони праці.