Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів»


Закон передбачає упорядкування рівнів освіти, правове регламентування атестації здобувачів вищої освіти; процедури присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

Положення Закону спрямовані на удосконалення процесу атестації здобувачів вищої освіти; розмежування та законодавче закріплення повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та інших органів, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти; уточнення повноважень Національного агентства із забезпечення якості освіти; унормування процедури присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

Відповідні зміни внесено до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Проєкт Закону зареєстровано за № 4667-1.

Джерело:www.rada.gov.ua