Призначено тимчасово виконуючого обов’язки керівника: кого і як повідомляємо?


Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема:

— інформація органів державної реєстрації;

— документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

Статтею 17 Закону України від 15 березня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 755) визначено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) містяться відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розділом ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1127 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 9.2 розд. IX Порядку, при виникненні змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік , крім змін, які вносяться до ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою ”Зміни” або за формою № 1-РПП – з позначкою ”Перереєстрація, зміни”.

Платники податків – юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати реєстраційну заяву за ф. № 1-ОПП з позначкою ”Зміни” з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків (пункт 9.3 розділу IX Порядку).

Отже, щодо платників податків, відомості про яких включаються до ЄДР:

— інформація про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника оновлюється в органах доходів і зборів на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом № 755;

— інформація про призначення тимчасово виконуючого обов’язки головного бухгалтера, якому делеговано право підпису документів, оновлюється на підставі заяви за ф. № 1-ОПП з позначкою «Зміни» та уточнених документів.

Стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника та/або головного бухгалтера, якому делеговано право підпису документів, оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф. № 1-ОПП.

Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області