Ретродокументи на варті трудових відносин в Україні


Вже багато років всі чекають на прийняття нового Трудового кодексу України, сьогодні це питання постає особливо гостро, оскільки Законопроект № 1658 (доопрацьований) підготовлений до другого читання. А поки що ми маємо працювати не тільки за Кодексом законів про працю України, який був введений в дію з 1 червня 1972 року, а за іншими нормативно-правовими актами, які незабаром святкуватимуть свій сторічний ювілей.

Так на території України досі застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України, відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII. А оскільки таких документів досить багато і вони регулюють важливі правовідносини, є потреба у їх вивченні та застосуванні на практиці. Пропоную розпочати з досить простого питання:

Чи зобов’язаний роботодавець видавати колишньому працівникові копії кадрових документів, зокрема особової картки форми № П-2?

Кодекс законів про працю України на сьогодні не містить чітких норм та порядку видачі працівникові, у тому числі й колишньому, за його заявою копій документів, пов’язаних з його працею. Тому слід звернутися до норм Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про Порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами та організаціями копій документів, що стосуються прав громадян» від 4 серпня 1983 року № 9779-X (далі — Порядок № 9779). Відповідно до пункту 1 Порядку № 9779, державні та громадські підприємства, установи, організації (далі — підприємство) видають за заявами громадян копії документів підприємств, якщо вони потрібні для вирішення питань щодо прав і законних інтересів громадян, які до них звернулися.

Достовірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те посадової особи та печаткою. На копії зазначається дата її видачі та робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться на цьому підприємстві, в установі, організації.

Копії документів видають на бланках підприємств. Крім того, у такому ж порядку підприємства можуть видавати копії наявних у них документів, вихідних від інших підприємств, від яких безпосередньо копії таких документів отримати складно чи неможливо. Якщо документи були виконані на бланках, під час виготовлення копій відтворюють реквізити бланків. Підприємства також надсилають наявні в них копії документів на запити інших підприємств, якщо копії таких документів потрібні для вирішення питань щодо законних інтересів громадян, які до них звернулися.

Відповідно до пункту 2 Порядку № 9779 підприємства зобов’язані засвідчувати справжність копій документів, потрібних для надання громадянам до цих підприємств, якщо законодавством не передбачено надання копій таких документів, засвідчених нотаріально.

До таких документів, крім іншого, належать виписки з трудової книжки, довідки про заробітну плату та відрахування з неї копій, а також копії:
— наказів про прийняття на роботу;
— наказів про переведення на іншу роботу;
— наказів про звільнення;;
— особистих карток;
— правил внутрішнього трудового розпорядку
— положень про оплату праці та про преміювання та інше.

Деякі рекомендації щодо обставин, які слід ураховувати в разі видачі зазначених документів:
1. Перелік документів, що пов’язані з роботою, які має видати роботодавець працівнику за письмовою заявою — не є обмеженим або чітко визначеним.
2. Затребувані документи обов’язково мають бути пов’язані з роботою працівника у зазначеного роботодавця.
Такі документи наявні у роботодавця. Він має реальну можливість видати відповідні копії працівникові.

Цікаво? Запрошую познайомитися та обговорити тему детально у дні Марафону «Гаряча лінія: консультації». У вашому місті вже незабаром. Я розповім про ще, принаймні, про 6 ретродокументів, які стануть у нагоді кожному кадровику.

25 вимог до ведення трудової книжки та про те, як жити з анахронізмом в епоху змін.

Марафон стартує вже 22 вересня в м. Одеса.

Також поговоримо з вами на такі теми:

  • 10 ознак цивільно-правового договору як привід для зустрічі в суді.
  • Як на виконанні 50% посадових обов’язків зекономити 100% заробітної плати?
  • 2 основні локальні акти роботодавця як запорука кадрової політики на підприємстві.
  • 5 проти 2: переваги та недоліки письмового трудового договору

Детальна програма та форма реєстрації для участі