Реєструйся

Робота неповнолітніх на підприємстві: організовуємо правильно


Правовий статус неповнолітнього

У розумінні статті 187 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) неповнолітніми є особи віком до 18 років. Згідно з абзацом другим частини 2 статті 6 Сімейного кодексу України та частиною 1 статті 32 Цивільного кодексу України неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років.

Отже, у цій статті йтиметься про особливості прийняття на роботу, організації праці та звільнення осіб віком від 14 до 18 років.

Порядок застосування праці неповнолітніх визначається законодавством України про працю, зокрема статтями 187–200 КЗпП.

Згідно зі статтею 187 КЗпП у трудових правовідносинах неповнолітні прирівнюються у правах до повнолітніх і, так само як повнолітні, зобов’язані відповідно до статі 139 КЗпП:

  • сумлінно виконувати трудові обов’язки, покладені на них трудовим договором;
  • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • дбайливо ставитися до майна роботодавця тощо.

Водночас у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітнім надаються пільги, установлені законодавством України.

Умови прийняття на роботу неповнолітніх

Процедура прийняття на роботу неповнолітнього загалом не відрізняється від процедури прийняття на роботу інших категорій працівників, але має певні особливості.

Вікові обмеження 

Документи для працевлаштування

Норми виробітку

Згідно зі статтею 193 КЗпП для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюються виходячи із норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, які не досягли 18-річного віку. 
Для молодих робітників, які приймаються на підприємство, в організацію після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, курсів, а також для тих, що пройшли навчання безпосередньо на виробництві, у передбачених законодавством випадках і розмірах та на визначені ним строки можуть затверджуватися знижені норми виробітку. Ці норми затверджуються роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом.

Оплата праці

Порядок оплати праці неповнолітніх установлено статтею 194 КЗпП.

Вашій увазі було представлено частини статей з журналів «КАДРОВИК.UA» № 3 і № 4 (2018 р.).