Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Робота при підвищеній температурі

Дата публікації: 12.07.2016

Мікроклімат за ступенем впливу на тепловий баланс людини (співвідношення надходження й витрат теплової енергії), що досягається координуванням процесів теплопродукування й тепловіддачі, поділяється на нейтральний, нагрівальний і охолоджувальний.

Нагрівальний мікроклімат — це поєднання параметрів мікроклімату (температури повітря, вологості, швидкості руху, інфрачервоного випромінювання), за якого спостерігається порушення теплообміну людини з довкіллям, виражене накопиченням тепла в організмі понад верхню межу оптимальної величини (> 0,87 кДж/кг) та/або збільшенням частки втрати тепла під час роботи потових залоз (> 30 %) у загальній структурі теплового балансу, з появою загальних або локальних дискомфортних тепловідчуттів (трохи тепло, тепло, спекотно).

Рекомендовані норми щодо встановлення належних умов праці наведено в Державних санітарних нормах 3.3.6.042–99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» (ДСН 3.3.6.042–99).

Для профілактики перегрівання працівників в умовах мікроклімату, що нагрівається, організовують раціональний режим праці та відпочинку. Так, відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 при мікрокліматичних умовах, що перевищують допустимі параметри, внутрішньозмінний режим праці та відпочинку організовують за рахунок тривалості робочого часу, зокрема:

• за температури повітря, що перевищує допустимий рівень, тривалість регламентованих пе­рерв становить не менше 10 % робочого часу на кожні 2 °С перевищення;
• за поєднання температури повітря, що перевищує допустимий рівень, з відносною вологістю повітря, яка перевищує 70 %, тривалість регламентованих перерв рекомендується встановлювати не менше 20 % робочого часу.

Одним із традиційних методів боротьби зі спекою є провітрювання.

Розрізняють такі види провітрювання:

— природне — тяга повітря здійснюється за рахунок різниці температур повітря;
— штучне — механічними та електронними приладами.

Штучне провітрювання здійснюється зазвичай побутовими вентиляторами й кондиціонерами (останні більш поширені).

Автор: Микола Лисюк, заступник директора Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці, канд. техн. наук

Докладніше про забезпечення працівників комфортними умовами перебування на робочих місцях, та яких санітарних правил треба дотримуватися читайте у газеті «Кадри і зарплата» № 13, 2016