...
Реєструйся

Розмір допомоги по безробіттю у 2015 не зміниться та становитиме 80% від прожиткового мінімуму


2 грудня 2014 року відбулося чергове засідання правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Серед інших на засідання вносились питання:

  • про мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття;
  • про схвалення проекту бюджету Фонду на 2015 рік;
  • про розмір частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у 2015 році;
  • про здійснення та календарний план адаптації національного законодавства у сфері зайнятості населення та соціального захисту від безробіття до законодавства ЄС;
  • про виклики ринку праці, пов’язані з кризовими явищами та завдання й заходи Фонду із своєчасного реагування на них;
  • про створення безпечних умов для виконання функціональних обов’язків працівниками районних центрів зайнятості, що розташовані в зоні проведення АТО тощо.

Було прийнято рішення про подовження дії мінімального розміру допомоги по безробіттю 80% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2015 рік.

Протягом наступного року ситуація на ринку праці вбачається складною та потребуватиме проведення оперативних заходів забезпечення соціального захисту населення від безробіття. При розрахунках видатків Фонду у бюджеті на 2015 рік були враховані всі передбачені чинним законодавством матеріальні виплати та соціальні послуги для застрахованих осіб без виключення. Найбільша питома вага в загальній сумі видатків у статті «Допомога по безробіттю» (73,9%). Питома вага статті видатків «Утримання та забезпечення діяльності державної служби зайнятості, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управління Фондом» становить 13,7%. Всі інші статті видатків разом узяті мають питому вагу 12,4% — а це всі соціальні послуги,  створення умов прийому тощо.

З урахуванням прогнозних доходів та видатків Фонду розрахунковий дефіцит Фонду у 2015 році може скласти 3 199 955 тис. грн. Тому з метою забезпечення фінансової стабільності  та покриття зазначеного дефіциту бюджету Фонду було прийнято рішення правління звернутись до Міністерства соціальної політики України з проханням розробити та внести до Уряду законопроект стосовно підвищення розміру частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у 2015 році.