Передплати журнал

Розроблено паспорти професій у галузі металургії, енергетики і журналістики


Зазначені матеріали можуть бути використані працедавцями інших галузей професійної діяльності для створення власних кваліфікаційних вимог до фахівців.

За результатами спільного пілотного проекту групи роботодавців в особі АТ «Систем Кепітал Менеджмент» та Міністерства освіти і науки України щодо модернізації професійних стандартів та їхнього впровадження в навчально-освітні програми у галузі металургії, енергетики та журналістики вперше розроблені вісім професійних стандартів:

  • інженер конвертерного виробництва;
  • майстер конвертерного виробництва;
  • сталевар конвертера;
  • підручний сталевара конвертера;
  • інженер-електрик в енергетичній сфері енергопостачальної компанії;
  • інженер-електромеханік гірничий;
  • журналіст мультимедійних видань ЗМІ;
  • редактор мультимедійних видань ЗМІ.

Адаптовані версії професійних стандартів (паспорта професії), призначені для широкої аудиторії, на початку вересня 2013 року розіслані в 20 пілотних вищих навчальних закладів — учасників проекту, з метою ознайомлення студентів і викладачів з вимогами майбутніх роботодавців.

Професійні стандарти (паспорти професій) розміщені на офіційному веб-сайті МОН, у рубриці «Вища освіта».

Урядовий портал