Реєструйся

Розроблено проект урядової постанови щодо перерахунку раніше призначених пенсій


Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Цього вимагає частина 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі – Закон № 1058 ).

Задля реалізації цієї норми Мінсоцполітики вже розробило проект постанови Кабінету Міністрів України, за якою здійснюватиметься перерахунок пенсій. Перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок, крім тих, які на дату проведення перерахунку переведено з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацем 3 частини 3 статті 45 Закону № 1058 (за зверненнями, які надійшли з 1 січня року, в якому проводиться перерахунок).

Перерахунку підлягають пенсії:

  • призначені відповідно до Закону № 1058;
  • призначені відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII в розмірі відшкодування фактичних збитків;
  • призначені з урахуванням заробітку (грошового забезпечення), який визначено відповідно до частини 1 статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб » від 9 квітня 1992 року № 2262-XII.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Довідка про зарплату за період до 1 липня 2000 року при призначенні пенсії: обов’язковий документ чи ні
Відповідно до Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховується ...