Роз’яснено нюанси обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат з соцстрахування


Період військової служби застрахованої особи за призовом при мобілізації можна вважати періодом, що не відпрацьований з поважної причини

Мінсоцполітики в листі № 445/18/99-15 роз’яснило деякі питання обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату зарплати (доходу), у разі настання страхових випадків, зокрема, тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Враховуючи це, у разі якщо застрахована особа здійснює трудову діяльність (підприємство не працює і не оформлено простій) і не нараховується зарплата, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.

Якщо під час простою підприємства не з вини працівника з оплатою не нижче від 2/3 тарифної ставкипередбачений вихід працівника на роботу та у зв’язку з настанням тимчасової непрацездатності їм було втрачено право на таку виплату (оплату за час простою), такому працівникові призначається допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі листка непрацездатності. Також обчислюється середня зарплата для розрахунку допомоги відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Відповідно до п. 3 Порядку, середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) зарплати, на яку нараховано єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (періоду перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді. При цьому не враховуються календарні дні, невідпрацьовані з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного та 6-річного віку за медичним висновком, відпустка без збереження зарплати. Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Період військової служби застрахованої особи за призовом при мобілізації на особливий період можна вважати періодом, що не відпрацьованим з поважної причини. Тому, якщо деякі місяці і дні розрахункового періоду застрахована особа не працювала за вказаною з поважних причин, пропонується ці місяці і дні виключати з розрахункового періоду і проводити розрахунок середньої зарплати за відпрацьовані місяці і дні розрахункового періоду.

За матеріалами ЛІГА:ЗАКОН