Реєструйся

Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах)


Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 8 Закону № 108 передбачено, що умови та розміри оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. Умови оплати праці педагогічних працівників, у тому числі закладів дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, визначаються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557 (зі змінами), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) від 30 серпня 2002 року № 1298, та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (зі змінами).

З метою вдосконалення системи оплати праці в галузі освіти постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» від 25 серпня 2004 року № 1096 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096» від 14 лютого 2018 року № 72) (далі — Постанова № 1096) передбачено розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності для працівників навчальних закладів.

Так, зокрема, доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти у граничному розмірі становить 20 % посадового окладу (тарифної ставки). Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивному класі (групі), тільки за години роботи у інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо. Тобто така доплата встановлюється усім вчителям та іншим педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, які працюють в інклюзивному класі (групі), але не на все навантаження, а тільки за години роботи у таких класах (групах).

Що стосується обліку робочого часу, то відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 року № 2614-XII, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати, Державним комітетом статистики України затверджено типові форми первинної облікової документації зі статистики праці наказом від 5 грудня 2008 року № 489, які введено в дію з 01.01.2009.

Зокрема, зазначеним наказом затверджена типова форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу». Для обліку робочого часу працівників підприємств, установ, організацій, посади яких передбачено штатним розписом, застосовується Табель обліку використання робочого часу (далі — Табель). Табель — це поіменний список усіх працівників відділу, служби чи іншого структурного підрозділу або установи в цілому з відмітками про використання робочого часу протягом облікового періоду. Це не тільки форма первинної облікової документації, а й документ, необхідний для практичної роботи. Він потрібен для обліку використання робочого часу працівників, а також для контролю над дотриманням установленого режиму роботи, розрахунків із працівниками по заробітній платі та отримання інформації про відпрацьований час. Тобто обсяг роботи, яку виконує працівник за певною посадою, визначається посадовою інструкцією, а облік робочого часу здійснюється на підставі Табелю. Згідно з приміткою 2 до Табеля ця форма має рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, потрібних для заповнення форм державних статистичних спостережень. Якщо треба, форму можна доповнити іншими показниками, потрібними для обліку на підприємстві. Отже, при веденні Табеля закладу загальної середньої освіти, для працівників, які працюють в інклюзивному класі (групі), може бути введено відповідний додатковий показник.