Щодо навчання за рахунок коштів державного бюджету осіб, які втратили статус державного службовця


Національне агентство України з питань державної служби надало Роз’яснення щодо права на навчання за вечірньою, заочною (дистанційною) формою за державним замовленням слухачів, які втратили статус державного службовця у зв’язку з набранням чинності з 01 травня 2016 року Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

У документі зазначено, що згідно з підпунктом 7 пункту 37 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», слухач може бути достроково відрахований, зокрема, за умови, якщо він навчався за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з набранням чинності зазначеним Законом.

Таким чином, слухачі, які навчались за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» за державним замовленням за заочною формою та втратили статус державного службовця у зв’язку з набранням чинності зазначеного Закону, мають право продовжувати навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 02.11.2016 р. № 21-р/з.

Анна Мілієнко-Самсонова, головний редактор, експерт Єдиної електронної системи «КАДРОВИК-онлайн»

Видання для кадровиків