Щодо зарахування до стажу педагогічної роботи періоду перебування на військовій службі


Частиною четвертою статті 61 Закону «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII встановлено, що педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах: понад три роки — 10 відсотків; понад 10 років — 20 відсотків; понад 20 років — 30 відсотків посадового окладу.

Порядок виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78 (далі — Порядок).

Дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з Переліком педагогічних та науково-педагогічних посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року № 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Відповідно до пункту 5 Порядку до стажу педагогічної роботи, окрім безпосередньо педагогічної діяльності, зараховується час перебування громадян України на військовій службі.

Згідно із статтею 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII (далі — Закон № 2232) видами військової служби є: строкова військова служба; військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період; військова служба за контрактом осіб рядового складу; військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу; військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки; військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Отже, якщо науково-педагогічний працівник перебував на військовій службі, види якої визначено статтею 2 Закону № 2232, то йому зараховуються ці періоди військової служби до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років.

Джерело:Лист Міносвіти від 21 вересня 2020 року № 1/11-6290