...
Реєструйся

Щодо попередження про вивільнення працівника


Державна служба з питань праці роз’яснює, чи зобов’язаний роботодавець на вимогу працівника скоротити термін попередження про вивільнення.

До прикладу, працівник уже знайшов іншу роботу або просто не хоче далі працювати. Таке скорочення терміну попередження дійсно можливе. Для цього працівник має:

  • написати відповідну заяву про скорочення строку попередження про звільнення;
  • зазначити в заяві бажану для звільнення дату.

Зверніть увагу: скорочення терміну попередження є правом, а не обов’язком роботодавця.

Якщо роботодавець із виробничих причин не має можливості визначити іншу дату звільнення працівника, він має право відмовити працівнику в такому проханні.

Випадки, коли працівник має право самостійно приймати рішення про звільнення, чітко визначені законодавством.

Якщо працівник не бажає працювати після попередження про звільнення, а роботодавець відмовляє у скороченні терміну попередження, працівник може припинити трудові відносини за власним бажанням або ініціювати своє звільнення за угодою сторін.

Вихідна допомога в такому випадку не виплачується.

Так само й за роботодавцем зберігається право на звільнення працівника у зв’язку з порушенням трудової дисципліни або з інших підстав, передбачених законодавством, упродовж строку попередження.

Отримайте доступ до вебінару «Звільнення працівника у зв’язку з відсутністю на роботі понад 4 місяці».

Джерело: Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Матеріали до теми


Підприємство простоює: чи зарахується цей період до стажу для надання щорічної додаткової відпустки працівникові?
Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки, — пояснює інспекція Держпраці. ...
Держпраці: чи має право роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді?
При укладені трудового договору працівнику може встановлюватись випробувальний термін з метою перевірки його відповідності роботі, яка доручається. Відповідно до статті ...