Реєструйся

Штрафи та невідпрацьований час: як досягти балансу не порушуючи законодавства


Підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є порушення трудової дисципліни. Трудова дисципліна — це сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обов’язки працівників і роботодавця, визначають види заохочень за успіхи у праці. Ці норми зазвичай закріплені у локальному акті роботодавця — Правилах внутрішнього трудового розпорядку, наявність яких на підприємстві обумовлена вимогою статті 142 Кодексу законів про працю України.

Оскільки на сьогодні в Україні типових правил не затверджено, основою для розроблення Правил на конкретному підприємстві залишаються Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 (далі — Типові правила). Їх застосовують на підставі Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ.

Порушення трудової дисципліни визначається в пункті 24 Типових правил як невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

 

Повний текст статті Вікторії Ліпчанської, шеф-редактора кадрового напряму Видавничого дому «МЕДІА-ПРО», читайте в рубриці «Менеджмент заробітної плати» журналу «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA» № 8, 2018.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Правила внутрішнього трудового розпорядку для органів місцевого самоврядування
У СТАТТІ: Які питання прописують у правилах внутрішнього трудового розпорядку? Хто затверджує ці правила? Чи передбачено відповідальність за їх відсутність? ...
Робота під час повітряної тривоги: відповіді на поширені запитання
Як оплачується робочий час, коли працівники перебувають в укритті під час повітряної тривоги? Якщо працівник перебуває в укритті під час ...
Про право роботодавця встановлювати скорочений робочий час
Роботодавець має право встановити скорочений робочий час для всіх або окремих категорій працівників, для яких законодавством не передбачено обов’язкове встановлення ...