Ступінь ризику від провадження господарської діяльності підприємств буде оцінюватися по-новому

Дата публікації: 14.09.2018

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 716 затверджено Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, належать:

 • строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 • види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 • кількість допущених суб’єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб’єктом господарювання за основним місцем роботи;
 • відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, передбачених ліцензійними умовами, що належать суб'єкту господарювання на праві власності.

У документі наводяться приклади ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Також у документі можна ознайомитися з вичерпним переліком критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, їх показники та кількість балів за кожним показником.

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями за такою шкалою:

 • від 41 до 100 балів — високий;
 • від 21 до 40 балів — середній;
 • від 0 до 20 балів — незначний.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
 • із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
 • з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання здійснюється з періодичністю, що залежить від нарахованої суми балів.

У разі коли за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю) не виявлено суттєвих порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза. Це положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

Джерело: www.ligazakon.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації