Трудове законодавство: «драконівські штрафи» замінять на «попередження»

Дата публікації: 09.09.2019

Нагадаємо, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» від 6 грудня 2016 року № 1774 було запроваджено необґрунтовано високі штрафні санкції за порушення норм законодавства про працю. На сьогодні фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплата заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) тягне за собою накладення штрафу у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, що у 2019 році становить більш ніж 120 000 грн. За недотримання гарантій та пільг мобілізованих працівників доведеться сплатити понад 40 000 грн штрафу.

Запровадження таких розмірів штрафних санкцій стали катастрофічними для роботодавців України, в т. ч. для фізичних осіб — підприємців. За нинішніх економічних умов застосування високих штрафних санкцій до представників малого та середнього бізнесу означає автоматичне банкрутство та припинення підприємницької діяльності. Разом із тим штрафні санкції, передбачені трудовим законодавством України, повинні мати превентивний, а не каральний характер. Саме тому голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує зменшити тиск на осіб, які використовують працю найманих осіб, шляхом зменшення штрафів за порушення норм трудового законодавства України. З цією метою до парламенту внесено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)» № 1233 (далі — Законопроект).

Шляхом досягнення зазначеної мети є внесення змін до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), що передбачатимуть такий розмір штрафних санкцій, застосування яких не спричинятиме банкрутства юридичних та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб, які використовують найману працю у своїй господарській діяльності. Законопроектом пропонується внесення зміни до статті 265 КЗпП, що передбачатиме зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

Так, згідно із Законопроектом замість накладення штрафу до роботодавців, які фактично допустили працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформили працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час або виплати заробітну плату без нарахування та сплати ЄСВ та податків, пропонується застосовувати письмове попередження. Якщо ж таке порушення буде вчинено повторно протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, то до такого роботодавця застосовуватиметься штраф у 4-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Розмір штрафу за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, а також гарантій та пільг працівників, залучених до виконання обов’язків за законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зменшується до суми 2-кратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Також зменшується розмір штрафу за недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення його на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, або виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків. Так, розмір такого штрафу пропонується встановити у 8-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

За усі інші порушення вимог трудового законодавства до роботодавців застосовуватиметься письмове попередження. Якщо протягом останніх 12 календарних місяців з дати виявлення правопорушення таке порушення буде вчинено повторно, то до роботодавця застосовуватиметься штраф у розмірі мінімальної заробітної плати.