Трудові відносини з працівниками місцевих рад, що об’єднуються


Працівники сільської ради, її виконкому, які займають невиборні посади, продовжують працювати на своїх посадах до закінчення процедури реорганізації, якщо не буде можливості перевести їх до штату ОТГ раніше. Попередження про наступне вивільнення зовсім не означає, що всі попереджені працівники будуть обов’язково звільнені з роботи за пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) (у зв’язку з реорганізацією), частина з них можливо: буде переведена на посади в ОТГ; набуде права на пенсію і звільниться у зв’язку із виходом на пенсію; працевлаштуються самостійно в інших установах чи на підприємствах.

За пунктом 1 статті 40 КЗпП розриваються трудові договори, укладені на невизначений строк, а також строкові трудові договори до закінчення строку їх чинності власником або уповноваженим ним у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Відповідно до статті 49² КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці. Важливим є те, що видати розпорядження про попередження необхідно у строк не пізніше ніж за 2 місяці до передбачуваного вивільнення (тобто, закон дозволяє попереджати раніше, і категорично забороняє роботодавцю скорочувати цей строк). У разі, якщо точна дата фактичного вивільнення працівників невідома — жодного порушення у завчасному попередженні не буде.

Фактичне вивільнення працівників може відбутися пізніше або взагалі не відбутися. А ось за звільнення працівника без попередження настає відповідальність у вигляді поновлення працівника на роботі в результаті встановлення судом факту незаконного звільнення, оплати за рахунок роботодавця часу вимушеного прогулу та, можливо, завданої працівникові моральної шкоди.

Слід зазначити, що чинним законодавством не надано право роботодавцю за його ініціативою звільнити працівника раніше двомісячного строку попередження про звільнення. Проте, якщо сам працівник виявить бажання звільнитись раніше, ніж закінчиться зазначений строк попередження про звільнення, роботодавець може здійснити звільнення у строк, про який просить працівник. При цьому підстава для звільнення залишається тією самою — скорочення штатів у результаті реорганізації місцевої ради.

Попередження оформлюється розпорядженням голови ОТГ. Саме голова ОТГ з моменту вступу його на посаду буде уповноваженою особою роботодавця як для ОМС ради, розташованої в адміністративному центрі ОТГ, так і для ОМС, розташованих поза межами адміністративного центру.

Розпорядження має містити посилання на частину четверту статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII, згідно з якою з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром ОТГ, шляхом їх приєднання до юридичної особи — сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі ОТГ.

Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи — сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом. Розпорядження видається сільським, селищним, міським головою ОТГ.

Увесь штат працівників органів місцевого самоврядування (ОМС) складається з посадових осіб місцевого самоврядування та осіб, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, — технічні працівники та обслуговуючий персонал ОМС (ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III).

При цьому в ОМС є:

— виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;

— виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

— посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Щодо трудових відносин працівників місцевих рад, які добровільно об’єднуються у територіальну громаду (ОТГ) та посади яких не є виборними, то саме цих працівників торкнеться процедура скорочення штатів, пов’язана з реорганізацією ОМС.

Отже, у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до сільської, селищної, міської ради, обраної ОТГ, відповідних місцевих рад, розміщених поза адміністративним центром ОТГ, доля трудових відносин працівників буде такою:

— деякі працівники будуть звільнені з роботи на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України (скорочення штатів у зв’язку з реорганізацією). При цьому слід мати на увазі, що працівники повинні бути попереджені про наступне вивільнення персонально не пізніше ніж за 2 місяці;

— деякі працівники будуть переведені на посади в ОТГ;

— хтось набуде права на пенсію та звільниться у зв’язку з виходом на пенсію;

— деякі працівники звільняться за своєю ініціативою або за угодою сторін.