Реєструйся

У зв’язку з оголошенням воєнного стану в Україні з 3 грудня розпочинаються збори резервістів і військовозобов’язаних


Введення правового режиму воєнного стану в тому числі передбачає уточнення завдань Збройних сил України і сил територіальної оборони, — про це повідомляє прес- служба Міноборони.

Однією зі складових підготовки Збройних сил до відбиття збройної агресії є підготовка резервів.

З цією метою з 3 грудня починається цикл масштабних заходів щодо зборів з резервістами і військовозобов’язаними.

Зокрема, будуть проведені збори як в складі бригад (до 15 діб), так і в складі навчальних центрів (до 20 діб).

Таким чином, передбачається, що всі заходи будуть завершені до початку новорічних свят.

Водночас, повідомляється, що заходи мобілізації будуть проводитися лише в разі відкритої агресії, але в такому випадку в Збройні сили України будуть призиватися не лише ті особи, які перебувають на зборах, а й всі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування.

Крім того, як і передбачено стратегічним задумом застосування ЗСУ, зараз в певних областях тривають організаційні заходи щодо створення територіальної оборони і недоторканних запасів.

В областях, в яких введено воєнний стан, передбачається проведення масових зборів з військовозобов’язаними територіальної оборони тривалістю до 10 діб.

У журналі «КАДРОВИК.UA» № 3, 2018 була опублікована стаття Вікторії Ліпчанської «Проходження служби у військовому резерві» , витяг з якої наводимо нижче.

Відповідно до частини 2 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232 (далі — Закон № 2232) у запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Військовозобов’язані (крім військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) у добровільному порядку можуть бути зараховані у військовий резерв Збройних Сил України та інших військових формувань, який складається з громадян, що проходять службу у військовому резерві, та громадян, відібраних кандидатами для зарахування на службу у військовому резерві.

Резервісти — військовозобов’язані, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань.

Служба у військовому резерві встановлюється з метою планомірної підготовки громадян України для комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період через здобуття або вдосконалення військово- облікової спеціальності, набуття практичних навичок та умінь під час її проходження.

У разі прийняття на службу у військовому резерві або її продовження на новий строк громадяни укладають контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.

Згідно із частиною 7 статті 26 1 Закону № 2232 програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових формуваннях — їх керівниками, за погодженням із Генеральним штабом Збройних Сил України.

Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону керують військовими формуваннями. Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних і резервістів визначають Кабінет Міністрів України, Міністерство оборони України та інші центральні органи виконавчої влади, які відповідно до закону керують військовими формуваннями.

Військовозобов’язаних призивають на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому в положеннях про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок і закінчення зборів військовозобов’язаних та резервістів командир військової частини видає відповідний наказ (ч 1 ст. 29 Закону № 2232).

Чисельність військовозобов’язаних, які підлягають призову на навчальні збори, щорічно визначає Міністерство оборони України в межах бюджетних асигнувань на оборону.

Права та обов’язки військовозобов’язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві встановлюються Законом № 2232, іншими нормативно-правовими актами. До того ж на військовозобов’язаних і резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України.

Відповідно до частини 3 статті 29 Закону № 2232 військовозобов’язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу.

Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов’язаних, зокрема й резервістів, визначає Генеральний штаб Збройних Сил України та органи управління іншими військовими формуваннями відповідно до Закону № 2232.

ІНФОРМАЦІЯ

Військовозобов’язані (крім резервістів) у період між навчальними зборами можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України та органів управління іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.

Згідно із частиною 9 статті 29 Закону № 2232 військовозобов’язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Керівники підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов’язаних до визначених пунктів збору.

Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори в пункт і в строк, установлені військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються перешкоди стихійного характеру, сімейні обставини та інші поважні причини, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Додаткова винагорода для військовослужбовців: оприлюднено нову постанову
Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 43, яка вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України ...
Ухвалено постанову, яка затверджує Порядок оформлення довідок щодо перебування військовослужбовців у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України
20 січня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про затвердження Порядку оформлення та видачі довідок про перебування осіб у ...