Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Управління Держпраці інформує щодо проведення оздоровчих заходів за результатами проведених періодичних медичних оглядів працівників

Дата публікації: 22.11.2018

Згідно вимог наказу №246 Порядоку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р.№246, За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформлює Заключний акт за встановленою формою, який складається у шести примірниках. Після погодження їх Головою лікарської комісії, Роботодавцем, Представником профспілкової організації, Представником Управлінням Держпраці, один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управління Держпраці, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування.

Роботодавець забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

Для погодження Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників роботодавець в обов’язкому порядку повинен представити в Управління Держпраці у Полтавській області інформацію щодо проведених оздоровчих заходів, які були визначені у попередньому заключному акті у повному обсязі.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації