Управлінням Держпраці подано до суду 4 позовні заяви про заборону проведення робіт підвищеної небезпеки


З метою забезпечення дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області постійно здійснюються заходи державного нагляду (контролю) із зазначених питань на підприємствах області.

Під час здійснення таких заходів посадовими особами Управління Держпраці в Івано-Франківській області з’ясовуються питання додержання роботодавцями вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду.

Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII (зі змінами) встановлено, що посадові особи органу державного нагляду (контролю) мають право забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V встановлено, що на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), під час якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Отже, на виконання наданих законами повноважень, у зв’язку з виявленими під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) порушеннями законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, які можуть створювати загрозу життю та здоров’ю працівників, в липні 2021 року Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області підготовлено та подано до Івано-Франківського окружного адміністративного суду 4 позовні заяви про застосування заходів реагування до суб’єктів господарювання шляхом заборони їм проведення робіт підвищеної небезпеки чи експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Джерело: за матеріалами ГУ Держпраці в Івано-Франківській області

Матеріали до теми


Працівниця виїхала за межі України в березні. Їй була надана відпустка без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану. Чи враховується фактично використана працівницею кількість днів відпустки до 90 календарних днів: відповідь Держпраці
Ні, обмеження щодо тривалості відпустки без збереження заробітної плати встановлені Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про ...
Держпраці пояснила, чи можна збільшити норму тривалості робочого часу для неповнолітніх працівників, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури
Ні, не можна. Тривалість робочого часу неповнолітніх визначена статтею 51 Кодексу законів про працю України й не може перевищувати для ...
Чи може роботодавець видати працівникам трудові книжки: відповідь Держпраці
Роботодавець може видати працівникові трудову книжку: у разі звільнення (стаття 47 Кодексу законів про працю України); ОКРЕМА ДУМКА РЕДАКЦІЇ Стаття ...