Уряд встановив розмір допомоги на професійну підготовку працівників


Кабінет Міністрів України постановою від 11 січня № 11 затвердив критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників.

Передбачається, що державну допомогу на професійну підготовку зможуть отримати суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у будь-якій галузі, за винятком тих, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що перебувають на стадії ліквідації, які мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом України, які визнають свою неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

Державна допомога на професійну підготовку надається у будь-якій формі.

Максимальний розмір державної допомоги на професійну підготовку, яка може надаватися на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на професійну підготовку працівників, становить не більш як 50 відсотків розміру таких витрат. Це значення збільшується, але не більш як 70 відсотків, у таких випадках:

1) на 10 відсотків у разі професійної підготовки працівників, що є особами з інвалідністю та/або незабезпеченими особами, та/або внутрішньо переміщеними особами, та/або учасниками бойових дій, які віднесені до однієї з категорій, зазначених у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

2) на 10 відсотків у разі надання допомоги суб’єктам середнього підприємництва і на 20 відсотків у разі надання допомоги суб’єктам малого підприємництва.

У разі надання державної допомоги на професійну підготовку працівників, які працюють в секторі морського транспорту, максимальний розмір державної допомоги на професійну підготовку, яка може надаватися на відшкодування витрат на професійну підготовку працівників становить не більш як 100 відсотків розміру таких витрат, якщо працівники, які проходять професійну підготовку, не є активними членами екіпажу судна, а є позаштатними працівниками судна, та професійна підготовка здійснюється на судні, яке зареєстровано згідно з Кодексом торговельного мореплавства України.

Витратами на професійну підготовку працівників є:

– витрати на оплату праці викладацького персоналу за час, протягом якого здійснюється професійна підготовка працівників;

– витрати викладацького персоналу і працівників, які проходять професійну підготовку, зокрема витрати на проїзд, придбання навчальних та інших матеріалів, які безпосередньо пов’язані з професійною підготовкою, амортизацію інструментів і обладнання в обсязі, необхідному для професійної підготовки.

До цих витрат не належать витрати на проживання, крім мінімально необхідних витрат на проживання працівників, що є особами з інвалідністю;

– витрати на надання консультаційних послуг, пов’язаних з професійною підготовкою;

– витрати на оплату праці (заробітну плату) працівників за час, протягом якого вони проходять професійну підготовку;

– адміністративні, накладні та інші непрямі витрати за час, протягом якого працівники проходять професійну підготовку.

Джерело: ukrainepravo.com

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Навчання працівників з питань охорони праці під час воєнного стану
Управління Держпраці у Рівненській області надало роз’яснення, як проводити навчання працівників з питань охорони праці під час воєнного стану. Законодавство ...
НАДС презентував новий навчальний курс «Проведення класифікації посад державної служби» у вигляді серіалу
Найперше, цей новий навчальний курс буде цікавим представникам класифікаційних комітетів, які мають класифікувати посади державної служби. Таких посад в Україні ...
Ухвалено типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрової компетентності
Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2021 року № 1340 затверджено Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників із ...
МОН пропонує для громадського обговорення проект Положення про атестацію педагогічних працівників
Міністерство освіти і науки України розмістило на своєму сайті для обговорення проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Чинне на ...