Уточнено нюанси деяких виплат у службі цивільного захисту


Уточнено нюанси деяких виплат у службі цивільного захисту

Грошове забезпечення виплачується за місцем постійної служби

Наказом від 23 квітня 2015 № 475 МВС поновило Інструкцію про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу визначається залежно від посади, спеціального звання, тривалості та умов служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.

До грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу належать: посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу, які:

– займають посади осіб рядового і начальницького складу, передбачені штатами в ГСЧС, її територіальних органах, підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– навчаються у вищих навчальних закладах цивільного захисту;

– перебувають у розпорядженні відповідних керівників органів управління.

Не виплачується грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного або 6-річного віку. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з чинним законодавством.

При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день перебування на службі визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення, покладеного за повний місяць, на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, особа рядового чи начальницького складу набуває право на отримання первинної або черговий надбавки за вислугу років, а також інших додаткових видів грошового забезпечення, то за час з дня виникнення цього права грошове забезпечення виплачується з урахуванням згаданих змін .

Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем їх постійної служби. Виплата грошового забезпечення проводиться один раз за поточний місяць в період з 20 по 25 числа. При цьому виплата грошового забезпечення авансом не допускається.

За матеріалами Юрліги